Aannemer 4 – 2020 – pag. 30

Soepel bouwproject
begint met 3D-
bouwplaats in BIM
Vaak ligt de focus van 3D modelleren en bimmen op het bouwproject en het bouwwerk. De
inrichting van de bouwplaats daarentegen schetsen bouwbedrijven dikwijls vluchtig op
papier of in een eenvoudige CAD-tekening. 3D bouwplaatsinrichting is nog een
ondergeschoven kindje tijdens de werkvoorbereiding in BIM. Ten onrechte, want deze
werkmethode kan het bedrijf en de uitvoerder op de bouwplaats veel voordelen opleveren.

Tekst Marcel van Rijnbach Beeld Rottinghuis, VolkerWessels Bouwmaterieeldienst

VolkerWessels Bouwmaterieel is een van de weinige bouw-
bedrijven die al jarenlang bouwplaatsen in 3D modelleert
en data hierover vastlegt in een BIM. Vooral op krappe bin-
nenstedelijke locaties met complexe verkeerssituaties en

Bouwplaats van
verbouwing stadhuis
Groningen haarfijn in

3D gemodelleerd.

potentiële hinder voor de omgeving is de inrichting van een
bouwplaats bepaald geen sinecure. Doorlooptijd, de volgor-
de van werken en just-in-time oproepen van materialen en
materieel zijn daarbij cruciaal voor een goed verloop.

30 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

DIGITALISERING

30-31-32-33_bim.indd 30 12-06-20 09:33

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.