Aannemer 4 – 2020 – pag. 31

Volgens hoofd werkvoorbereiding Hans Huizinga van Volker-
Wessels Bouwmaterieel is het BIM-proces in de bouw dik-
wijls gericht op het bouwwerk en veel minder op de bouw-
plaatsinrichting. Een vluchtige schets kan zorgen voor
onvoorziene problemen en vertragingen: te weinig ruimte
gereserveerd voor het steigerwerk en rijdend materieel. Te
weinig hekwerken besteld. Of te weinig schoren aange-
vraagd voor de hoofddraagconstructie. Een met data verrijkt
3D-model van de bouwplaats(inrichting) in BIM voorkomt
deze malheur. Bovendien zijn plotselinge wijzigingen in de
logistiek makkelijk en snel aan te passen in het model, zon-
der dat er vertraging optreedt. Een ander voordeel is dat
deze data van 3D-objecten hergebruikt kunnen worden in
volgende projecten. Dat scheelt veel tijd.

As-built bouwplaats
De materieeldienst van VolkerWessels heeft het grootste
gedeelte van haar materieel in 3D uitgewerkt (via Revit fami-
ly’s) en toegevoegd aan de objectbibliotheken. De objecten,
zoals kranen, steigerwerk, hekwerken en bouwketen, zijn
verrijkt met materieelcodes, maatvoering en gewicht en zijn
beschikbaar voor alle VolkerWessels aannemersbedrijven.
Alle bouwplaatsen worden eerst virtueel ingericht en met
alle ketenpartners en toeleveranciers ‘doorgeakkerd’, voor-
dat de eerste bouwkeet wordt neergezet.
“Met alle BIM-partners spreek je van tevoren af hoe elemen-
ten worden genoemd en wanneer je welke wijzigingen aan-
brengt in het 3D-model, zodat er geen misverstanden in de
communicatie ontstaan en het gehele proces naar wens
verloopt”, vertelt Huizinga. “Dat kost aan de voorkant inder-

Van tevoren is
rekening gehouden
met voldoende laad-
en losruimte.

daad meer tijd, maar in de uitvoering zul je merken dat alle
logistiek op de bouwplaats precies zo gaat als je van tevo-
ren in het 3D-model hebt uitgewerkt.”
Huizinga vervolgt: “Aannemers uit de VolkerWessels-holding
kunnen bij de materieeldienst de bouwplaats 3D laten
modelleren en configureren met onze 3D-objecten. Maar ze
kunnen het ook zelf doen. Wij geven trainingen, speciaal
gericht op 3D bouwplaatsinrichting.”

HERAS: efficiëntere bouwplaats mogelijk in BIM
HERAS Mobile Fencing & Security stelt op haar website 3D-objecten van
hekwerken en poorten voor de bouwplaats en bijbehorende bestekteksten
beschikbaar. Deze objecten zijn 1:1 in te laden in een BIM en verrijkt met
allerlei relevante data.
Hekken en accessoires zijn ook ‘line based’ te verwerken. Hiermee is gemak-
kelijk een maatwerk-perimeter te tekenen. De blokken, klemmen en schoren
worden automatisch bijgeplaatst.
Marketingmanager Joost van der Pas is ervan overtuigd dat de bouwplaats
veel efficiënter kan worden ingericht door in de werkvoorbereiding gebruik
te maken van BIM. “Dat leidt tot tijd- en kostenbesparing. Bovendien kan
een aannemer de bouwplaats op efficiëntie testen voordat deze daadwer-
kelijk gerealiseerd wordt. Er is vooraf zekerheid en antwoord op logistieke
vragen, zoals: wat is de ideale locatie van toegangspoorten en tourniquets?
Kan een vrachtwagen een draai maken als een poort op een bepaalde plek
wordt neergezet? Is er ruimte voor de geplande perimeter? Kan de schuif-
poort geheel open en dicht? Heeft de draaipoort genoeg ruimte om open te
draaien?”

31nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

30-31-32-33_bim.indd 31 12-06-20 09:33

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.