Aannemer 4 – 2020 – pag. 32

VolkerWessels Bouwmaterieel en de aan het concern geli-
eerde aannemers werken dus veelal met objectbibliotheken
en 3D-modellen. Digibase beheert deze bestanden op een
centrale plek. Ze worden uiteindelijk gedeeld via verschil-
lende kanalen. Hiervoor is wel voldoende servercapaciteit
nodig, want BIM’s nemen flink wat MB’s in beslag.

Daarnaast dient de aannemer zijn personeel te trainen en
bekend te maken met 3D modelleren en moet men leren te
communiceren met BIM-platforms en objectbibliotheken.
Uiteraard komt daarbij het vormgeven en configureren van
uiteindelijk de 3D bouwplaatsinrichting. VolkerWessels-aan-
nemers kunnen 1:1 van de bouwmaterieeldienst de 3D-objec-
ten invoeren in hun model en ketenpartners geautoriseerd
toegang geven en via IFC-formaat bestanden uitwisselen.

Clashtesten om problemen op te lossen
Huizinga laat via een Teams meeting zien hoe gedetailleerd
en levensecht het materieel gemodelleerd is op een
3D-bouwplaats: ketenparken, kranen, hekwerken, leiding-
werk… compleet voorzien van alle noodzakelijke data om
een bouwplaats as-built in te richten, die de van tevoren
afgesproken logistieke stromen en volgorde van werkzaam-
heden garandeert tot op de komma. Tijdens het BIM-proces
zijn allerlei clashtests mogelijk, om vooraf problemen te
herkennen en op te lossen. “Neem bijvoorbeeld de posities
van tijdelijke ondersteuningsconstructies, zoals schoorpalen
of steigerwerk”, licht Huizinga toe. “Dergelijke elementen
kunnen in het BIM ‘botsen’ met bijvoorbeeld een prefab
betontrap die in 3D ingetekend is in het gebouw. Die clash
kun je voorkomen door bijvoorbeeld een tijdsplanning per
bouwfase aan BIM te hangen, een soort 4D-model. Een
ander voorbeeld is het virtueel testen van de reikwijdte en
de tillast van een vaste torenkraan.”

‘Praktische problemen op de bouwplaats
voorkomen met een 3D-model’

De begroting is
koppelbaar met het

3D-model in BIM.

Met clashtests zijn
vooraf eventuele

problemen te
herkennen en op te

lossen.

32 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

DIGITALISERING

30-31-32-33_bim.indd 32 12-06-20 09:33

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.