Aannemer 4 – 2020 – pag. 33

VolkerWessels Bouwmaterieel maakt werktekeningen en
massaberekeningen die in het 3D-model van de bouwplaats
worden opgenomen en in een BIM vastgelegd. “In feite
hoeft de VolkerWessels-aannemer niet zo gek veel te
in vesteren. Wij kunnen hen wat dit betreft compleet ontzor-
gen. Via een webportal kunnen ze het benodigde materieel,
de bouw keten of het hekwerk digitaal bestellen. Het mooie
voor de aannemer is dat hij veel sneller en makkelijker
zijn uittrekstaten uit het 3D-model kan genereren, zodat
hij precies de juiste hoeveelheden bestelt en objecten
voor een volgend bouwproject weer kan gebruiken om
daar zelf mee te modelleren. Dat werkt even anders dan
vroeger toen de aannemer het liniaaltje langs een gevel-
tekening legde en met de natte vinger het steigerwerk
bestelde… Het is nu zelfs mogelijk tot op de koppelstuk-
ken van het steigerwerk 3D te detailleren, zodat je als
aannemer zeer nauwkeurig kunt inkopen en daarmee faal-
kosten bespaart.”

Zelfs het steigerdoek is tot in de
kleinste details te modelleren.

Rottinghuis werkt veel efficiënter met 3D bouwplaatsinrichting
Rottinghuis Aannemingsbedrijf is één van de dochter-
bedrijven van VolkerWessels, die regelmatig 3D-bouw-
plaatsen inricht voor projecten. BIM-manager Arnold
Pit begeleidt dit proces. Hij merkt dat deze manier van
werken effectief is voor een goede doorlooptijd van
het uitvoeringstraject en dat verschillen in de voor- en
nacalculatie van materialen en materieel tot het verle-
den behoren.
De werkvoorbereiders van Rottinghuis maken de
3D-modellen zelf in Revit en SketchUp. Laatstgenoem-
de software is laagdrempelig in gebruik en vooral han-
dig voor de uitvoerder, die snel even wil zien en weten
of bijvoorbeeld een bok met kozijnen op een bepaalde
plek past. Het BIM wordt digitaal gekoppeld aan het
projectmanagementsysteem en dus ook de projectbe-
groting. Zo kan precies worden gemonitord of de uit-
voerder hetzelfde materieel of materiaal tegen dezelf-
de prijs heeft besteld als de inkoper heeft ingekocht.
En er zijn meer winsten te behalen. “Iedere betrokken
partij in de werkvoorbereiding en uitvoering kijkt naar
hetzelfde 3D-beeld en weet precies wat er aan materi-
aal en materieel benodigd is, hoeveel fysieke ruimte er

is en wanneer wat geleverd moet worden. Via point-
clouds in het 3D-model krijgt de uitvoerder van tevo-
ren inzicht in welke omgevingsobjecten er eventueel
in de weg staan en hoe groot deze objecten zijn. Daar
kun je dus rekening mee houden bij de inrichting
van de bouwplaats. Het bepalen van just-in-time lever-
momenten is veel makkelijker in te plannen. Voor
de uitvoerder is het ideaal, hij werkt altijd met het
meest recente bouwplaatsoverzicht; dat was vroeger
niet altijd het geval met alle nadelige gevolgen van
dien.”
Ook voor de opdrachtgever en architect werkt een
visuele 3D bouwplaatsinrichting bevorderlijk. Pit licht
toe: “Laatst hebben we de bouwplaats voor de verbou-
wing van het stadhuis van Groningen in 3D gevisuali-
seerd. Dat was zo gedetailleerd, dat we zelfs het stei-
gerdoek virtueel konden laten zien. We konden de
opdrachtgever in alle fasen van het uitvoeringsproces
de veranderingen in de bouwplaats tonen. Zo kun je
heel makkelijk allerlei noodzakelijke aanpassingen
bespreekbaar maken en de uitvoering daarmee effici-
enter aanpakken.”

33nr. 4 – Juni 2020 Aannemer

30-31-32-33_bim.indd 33 12-06-20 09:33

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.