Aannemer 4 – 2020 – pag. 42

NOA Vloerendag
24 september 2020
NOA Veenendaal
Aanwezig zijn leveranciers met innovaties
op het gebied van onder meer gereed-
schap, software en coatings. Met op het
buitenterrein de grootste collectie mobie-
le menginstallaties van de Benelux.

www.noa.nl

Vochtproblemen
1 oktober 2020
Van der Valk Hotel De Bilt
Eendaagse training over het herkennen
en aanpakken van vochtproblemen in
gebouwen. Als cursist kun je zelf een
praktijkcase aandragen.

www.bouwprofsnederland.nl

Offsite International
6 oktober 2020
1931 Congrescentrum
Een nieuw, internationaal congres in
het kader van industrieel en modulair
bouwen en renoveren. Gepresenteerd
door Charles Groenhuijsen.

www.offsiteinternational.com

Vakbeurzen voor de bouw
6 – 8 oktober 2020
Brabanthallen Den Bosch
Tijdens de Nationale Energie Week vin-
den in de Brabanthallen in Den Bosch
vier voor de bouw interessante beurzen
plaats: Vakbeurs MONUMENT, Renovatie
2020, Prefab en Vakbeurs Energie.

www.monumentenbeurs.nl

www.renovatiebeurs.nl

www.prefabbeurs.nl

www.vakbeursenergie.nl

Webinars
Online
BENG, (NOM-)renovaties en warmte-
pomptechniek waren veel voorkomende
onderwerpen van de Bouwwebinars van
het afgelopen jaar. Met eenmalige regi-
stratie zijn ze allemaal gratis te bekijken.

www.bouwwebinar.nl

AZEB slotcongres
27 oktober 2020
RAI Amsterdam
Afsluiting van het AZEB-project in
Nederland, waarbij acht partners AZEB
hebben ontwikkeld. De AZEB Routekaart
wordt tijdens vakbeurs Building Holland
gepresenteerd en praktisch toegelicht.

www.duurzaamgebouwd.nl

Constructieve ankers
27 oktober 2020
Bouwmensen Nieuwegein
Om goede ankerverbindingen te plaat-
sen, is zowel een correct ontwerp als
een nauwkeurige uitvoering noodzake-
lijk. Cursus over het gedrag van anker-
verbindingen, de verschillende types en
de aandachtspunten bij plaatsing.

www.betonvereniging.nl

Building Holland
27 – 29 oktober 2020
RAI Amsterdam
Bouwevenement waarin de thema’s cir-
culariteit, energietransitie en slim &
gezond centraal staan. Met de nieuwste
innovaties, vooraanstaande experts en
koplopers.

www.buildingholland.nl

Een agenda-item delen?
Mail naar aannemer@eisma.nl

Verdienen met verduurzamen
2, 9, 16 en 23 september 2020
Online
Wil je aan verduurzaming verdienen, dan
heb je meer en andere kwaliteiten nodig
dan alleen technische. In deze cursus leer
je klanten en hun motieven onderschei-
den en je aanpak daarop afstemmen. Try
out, alleen voor DNA in de Bouw-leden.

www.dnaindebouw.nl

Systeembekistingen
3 dagen, nog nader te bepalen
Civilion Den Bosch
Cursus die kennis en inzicht verschaft in
de praktische oplossingen van het aan
elkaar koppelen van en het werken met
systeembekistingen en traditionele
bekistingen.

www.civilion.nl

Heftruck rijden
Online
Wie een heftruck gebruikt, moet kunnen
aantonen voldoende instructies en
advies te hebben gehad om dat veilig te
kunnen doen. De theorie van deze trai-
ning wordt online gepresenteerd. Een-
maal positief afgerond, kun je aan de
slag met het praktijkexamen.

www.safetyhero.nl

Voorbereiden op de Wkb
8 september 2020
Van der Valk Hotel Zwolle
Tweedaagse cursus waarin je de
belangrijkste consequenties van de Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen
(Wkb) leert kennen. Er wordt ingezoomd
op het aantoonbaar maken van de gele-
verde kwaliteit.

www.bouwendnederland.nl

Tekst Viola Huurnink

42 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

AgEndA

42_agenda.indd 42 12-06-20 09:34

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.