Aannemer 4 – 2020 – pag. 48

Tekst Paul Diersen Foto Studio 38C

Mooiste aan het vak
Er is veel veranderd in mijn loopbaan van jongs af
aan. Wat ik mooi vind in de huidige tijd, is dat het
procesmatige een hele belangrijke factor is gewor-
den in het bouwen zelf. Uiteindelijk resulteert het
in een tastbaar iets, zoals hier: een duurzaam
gebouw dat weer dertig jaar meegaat.
Bouwen is complexer in vergelijking met vroeger.
Verantwoordelijkheden rusten veel breder op onze
schouders en het vak van aannemer ontwikkelt zich
daardoor ook noodzakelijkerwijs. Ik zie dat als kans,
als een uitdaging. Je krijgt bestek en tekeningen
voor je, die op diverse manieren toch veel complexi-
teit kennen in relatie tot allerlei vraagstukken ten
aanzien van techniek. Luchtdicht bouwen alleen al,
en de impact die dat heeft op de mensen die het
moeten maken. Dat is nog steeds in ontwikkeling.
We controleren en meten dat ook vanuit onszelf.
We zeggen niet langer: ‘ach, we hebben ons best
gedaan’. Nee: we meten of de kwaliteit goed is. Dat
maakt het vak deskundiger en dat vind ik een mooie
ontwikkeling. Er is meer knowhow en kennis nodig.
Vroeger was aannemer zijn meer een kwestie van ‘u
vraagt, wij draaien’. We zijn nu breed proactief in het
proces, wij verdiepen ons meer in de vraag.

Stokpaardje
Ons stokpaardje is dat we acht jaar geleden aan-
sluiting hebben gezocht bij Bewuste Bouwers. Zij
sturen op zaken als communicatie met de omgeving,
beperken van overlast en omgevingsveiligheid. Alle-
maal belangrijk. Kijk naar waar we hier zitten, mid-
den in een winkelstraat. We hebben de buurt met
tekst en plaatjes laten zien wat er gaat gebeuren tij-
dens deze bouw. Zij weten niet hoe een heistelling
eruitziet, terwijl dit qua impact in zo’n straat best
bedreigend kan overkomen. Toen we ons aansloten
bij Bewuste Bouwers hebben we als bedrijf gezegd:
wij passen dit ook toe binnen de bouwhekken. Vei-
ligheid, milieubewustzijn, omgangsvormen, de kwa-
liteit van betrokken personen, gedrag en houding…
Is het in je eigen huis niet goed, dan wordt het naar
buiten toe een schijnvertoning.

Minder leuk
Afnemend vakmanschap in de bouw vind ik een
zorg. En de vele fl exibele schillen. Daardoor heb je
minder binding met mensen en is het moeilijk om
met zijn allen een gezamenlijk doel te hebben. Ook
al maak je duidelijke afspraken – niet iedereen
heeft dezelfde mate van vakliefde en discipline,
dus dat managen van dat gezamenlijke doel is niet
altijd gemakkelijk.

Trots op
Dat we als bedrijf nog steeds bestaan. Volgend jaar
bestaan we 140 jaar en al die tijd heeft er een
Kuijpers Bouw in de gemeente Overbetuwe geze-
ten. Ik ben de vierde generatie. En het gemeente-
huis waar we nu zitten is een bijzonder verhaal op
zich en voor mij persoonlijk de kers op de taart,
mede ook vanwege de schaal van ons bedrijf ver-
sus de complexiteit van het werk. Dat doe ik
natuurlijk niet alleen, maar in teamverband met
onze eigen mensen, onderaannemers en leveran-
ciers en natuurlijk in goede samenwerking met
onze opdrachtgever en architect. We hebben al
meerdere van dit soort projecten mogen doen en
er zitten er nog meer aan te komen. Met onze
manier van werken zoals we dat de afgelopen jaren
doen, vind ik dit ook echt de mooiste jaren. Ik ben
nu 61, maar ik denk nog niet aan stoppen.

Beste investering
Weet ik zo niet. De beste beslissing kan ik direct
noemen: focussen. ‘Nee’ kunnen zeggen tegen pro-
jecten die niet bij je passen en de focus leggen op
wat je als bedrijf wil doen, met de hele manier van
werken die we daarbij hebben ontwikkeld, met een
competent team van allround mensen.

Privé
Ik ben gelukkig getrouwd sinds 1984, heb 1 zoon en
2 dochters en sinds kort ben ik ook opa. Ik ben
woonachtig in Heteren, in een rijksmonument uit
1649. Volledig eigentijds gemaakt; het kan weer
honderd jaar mee.

Bouwen is complexer en verantwoordelijker geworden, ziet Jan
Kuijpers. En dat is wat hem betreft een goede ontwikkeling, die past
bij de weg die hij met zijn bedrijf dik tien jaar geleden is ingeslagen.
De vierde generatie directeur van Kuijpers Bouw Heteren doet zijn
verhaal in het project gemeentehuis van Overbetuwe in Elst. “Dit
project is voor mij als persoon de kers op de taart.”

48 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

HART VOOR BOUWEN

48-49_hartvoorbouwen.indd 48 15-06-20 13:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.