Aannemer 4 – 2020 – pag. 50

Goedemorgen. En we knikken netjes naar elkaar als Japanners. Ja, het
coronavirus verandert heel veel aan onze
cultuur. Ik ben uitgenodigd bij Peter en
hij heeft een bedrijf in de bouwnijver­
heid. Na wat gepraat over koetjes en
kalfjes komt het hoge woord eruit. Hij wil
zijn bedrijf verkopen. De reden is duide­
lijk.

Hij heeft een duidelijke strategie, die hij
bepaalt op basis van de hoeveelheid
werk die de architecten op dit moment
hebben. Want als ze nu minder werk
hebben in het maken van nieuwe plan­
nen en ontwerpen, dan komt dat over
een bepaalde tijd tot uiting in minder
werk in de uitvoering van nieuwbouw.

Toch stel ik hem een aanvullende vraag.
Omdat hij toch vooral bezig is met
onderhoud van gebouwen en niet met
nieuwbouw. Ook daar heeft hij een dui­
delijk antwoord op. “Als het regent in de
nieuwbouw, drupt het goed in het onder­
houd.” Wat hij eigenlijk wil zeggen is: als
de nieuwbouw minder wordt, gaan de
ondernemers uit de nieuwbouw met die
(nieuwbouw)prijzen de onderhoudsmarkt
op en verknallen de totale markt.

Hij verwacht in 2021 een terugval in de
markt en na de zoveelste recessie is hij
het zat. Hij wil voordat de rest ook tot
deze conclusie komt, van zijn bedrijf af.

Heren ondernemers: eigenlijk is de
omzet bij architecten een duidelijk sig­
naal voor onze omzet in de toekomst en
dus ook een eenvoudige en doeltreffen­
de strategie. Al die dure adviseurs, die
strategisch in een glazen bol kijken, heb­
ben we helemaal niet nodig wanneer dit
gegeven voor het oprapen ligt.

Betreffende de verkoop verwacht ik een
toeloop van het aantal bedrijven. Veel
ondernemers zijn het zat en de corona­
situatie kan nog heel lang duren. Hope­
lijk klopt dat niet en vinden ze snel een
vaccin. Ik vind het ook gezellig om met
vrienden aan de bar te zitten en maar
niets steeds te hoeven denken aan die
1,5 meter!

Richard olde Hartman,
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Eenvoudige
strategie

‘Als het regent in de
nieuwbouw, drupt
het goed in het
onderhoud’

50 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

COLUMN

50_columnrichard.indd 50 12-06-20 09:35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.