Aannemer 4 – 2020 – pag. 6

hier de business-case niet rond, terwijl er wel interesse is”,
erkent Brand manager Lennert van der Pols van Pon Equip-
ment Nederland. “We hopen dat bedrijven gebruik kunnen
maken van financiële regelingen, zoals de Milieu-investe-
ringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investerin-
gen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zodat
de aanschaf van het zware materieel ook financieel haal-
baar wordt.”
Dit jaar mogen bedrijven al 36 procent van de aanschaf-
waarde van elektrische busjes en vrachtwagens aftrekken
van de winstbelasting.
Elektrische graafmachines van 20 ton en meer bestaan pas
een jaar. Het gros heeft een hybride aandrijving om brand-
stof te besparen en uitstoot te beperken, zoals de Komatsu,
Volvo, Kobelco en de Hitachi. In de accuhoudende material
handlers of overslagmachines is de keuze groter met diver-
se modellen van Liebherr, Sennebogen en Solmec. De bran-
chevereniging voor machinebouwers (BMWT) heeft in
samenwerking met Natuur & Milieu een lijst opgesteld van
alle beschikbare elektrische en hybride bouwvoertuigen die
momenteel of binnenkort verkrijgbaar zijn. Ze staan gegroe-
peerd op gewichtsklasse, type aandrijving, CO2-besparing en
tijdstip van verkrijgbaarheid.

Voorzichtig aanschafbeleid
Volgens Albert Lusseveld van BMWT, de branchevereniging voor
machinebouwers, zal komend decennium de verkoop van
zwaar elektrisch bouwmaterieel toenemen. “Bouwbedrijven
zijn nu nog voorzichtig in hun aanschafbeleid, omdat hun
omzet door de stikstofcrisis met 10 à 15 procent terugvalt. We
zien een groot spanningsveld tussen enerzijds het willen vol-
doen aan de milieueisen van de overheid en anderzijds de
hogere aanschafkosten van elektrisch materieel en de onge-
wenste vervroegde afschrijvingstermijnen voor dieselmachi-
nes.” Gezien het geringe aanbod van grote hybride en full-elec-
tric bouwmachines, overbruggen grote grondverzetbedrijven
en aannemers zoals Heijmans het ‘gat’ met de meest duurza-
me dieselvariant, de euro-6 motor die tenminste veel minder
schadelijke uitlaatgassen uitstoot dan zijn voorganger.

Accuprestaties en kosten
Bij veel aannemers heersen vraagtekens over het prestatie-
vermogen van de accu’s van het zware materieel en als
gevolg daarvan over de kosten. Volgens directeur Toine
Brock van fabrikant Tobroco-Giant krijgt hij daarover veel
vragen van klanten. “Daarom informeren we welke werk-
zaamheden de machine moet uitvoeren en met welke inten-
siteit het materieel wordt gebruikt. Dan kunnen we daar het
ampèrage en aantal volt van het accupakket op afstemmen.
Het is logisch dat er meer ampères vereist worden als er
veel gegraven of geheid moet worden.”

75 procent minder uitstoot voor mobiele
werktuigen
Het Schone Luchtakkoord tussen 46 gemeenten en provincies bevat ook
maatregelen voor de uitstoot door bouwmaterieel. Machines moeten in
2030 75 procent minder emissie van schadelijke uitlaatgassen veroorzaken.
Voor toezicht en controle wordt een keuringssystematiek ontwikkeld.

Wat kan de City Boy?
De eerste hybride hijskraan van 36 ton, de City Boy van
Spierings Mobile Cranes, rijdt tot aan de buitenwijken
op diesel, waarna het gevaarte binnenstedelijk op een
accu rijdt. De kraan werkt op twee manieren: via een
dieselmotor + batterij (hybride) of volledig elektrisch
(en dus emissievrij) via een bouwstroomaansluiting.
“Ons uitgangspunt bij het ontwerp was om ruimte en
gewicht te winnen in het chassis, door in plaats van
twee motoren de kraan aan te drijven met één motor.
In feite wordt vanuit één cabine gereden, gehesen en
de kraan aangedreven. Drie functionaliteiten in één.”
De hijskraan kan maximaal 7 ton hijsen op een radius
van 12 meter en heeft een maximale puntlast van 1,7
ton op een radius van 40 meter.City Boy heeft niet

veel ruimte nodig.

6 Aannemer nr. 4 – Juni 2020

WETTEN EN REGELS

04-05-06-07_cityboy.indd 6 12-06-20 09:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.