Aannemer 4 – 2022 – pag. 10

Duurzame woning voor iedereen haalbaar

Veel plannen voor het versnellen van verduurzaming in de
bouw in het beleidsprogramma van de overheid, dat hier-
mee een duurzame woning voor iedereen binnen bereik wil
brengen. Tegelijkertijd wijst het programma op het tekort
van 46.000 mensen in de relevante beroepen in de bouw.

Het kabinet wil de verduurzaming van de bestaande bouw versnel-
len. Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening)
heeft hiervoor het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming
gebouwde omgeving’ gepresenteerd. Ingrediënten: normering,
beprijzing, financiering, subsidiëring en ondersteuning.

Prio: energie besparen
De prioriteit in de aanpak ligt op energie besparen, is te lezen in het
programma. Om de doelen voor 2030 te halen is een combinatie
nodig van gedragsverandering, toepassen van isolatie en efficiënte
installaties. De milieudruk die ontstaat door het verduurzamen zelf
wil het kabinet zoveel mogelijk beperken.

De aanpak bestaat uit vijf programmalijnen:
• Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie
• Individuele aanpak woningen

• Aanpak utiliteitgebouwen
• Bronnen en infrastructuur
• Innovatie in de bouw

Het Nationaal Isolatieprogramma en het stimuleren van hybride
warmtepompen – beide al eerder aangekondigd – zijn onderdeel van
zowel de gebiedsgerichte aanpak als de individuele aanpak woningen.

Gezocht: ’totaalontzorgers’
Een belangrijk punt dat in het programma wordt genoemd – als oor-
zaak van het te lage tempo van verduurzaming – is dat bewoners,
gebruikers, maatschappelijke organisaties en bedrijven behoefte
hebben aan duidelijkheid en dat praktische stappen stappen om te
gaan verduurzamen vaak te omvangrijk en te complex zijn. Daar-
naast is goede ontzorging nodig in de uitvoering om barrières weg te
nemen. Hierbij worden totaalontzorgers genoemd, ‘one-stop-shop’-
aanbieders die een plan voor verduurzaming van de woning maken,
financiering regelen en de uitvoering van de verduurzamingsmaatre-
gelen coördineren en met de bewoners afstemmen.
Ook wijst het programma op het tekort van 46.000 mensen in de
relevante beroepen in de bouw, met name in de installatiesector.
Een industrieel, circulair en meer gedigitaliseerd bouwproces moet
leiden tot een grote productiviteitsgroei.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

Ballast Nedam gaat strohuizen bouwen
Ballast Nedam Development gaat klimaatpositieve
rijtjes woningen van stro ontwikkelen. Dat is de uitkomst
van een zoektocht naar een schaalbare klimaatpositieve
rijtjeswoning.

Eind vorig jaar deed de ontwikkelaar een oproep om ideeën voor
‘natuurhuizen’ aan te dragen. Hieruit kwam de combinatie van
Strotec, architecten|en|en samen met Bouwbedrijf Van Herpen
als winnaar uit de bus. De woningen van deze winnende combi-
natie bestaan uit een wandsysteem met exact op maat gemaakte
HSB-stro-elementen. De modules zijn tot vijf lagen dragend en
hebben een goede Rc-waarde.
Met het Natuurhuis wil Ballast Nedam Development een klimaat-
positieve woning bereikbaar maken voor een groter publiek. De
prefab stropanelen maken bouwen op grote schaal mogelijk. De
woning is voor meer dan 95 procent biobased en slaat daarmee
90 ton CO2 op. Het Natuurhuis is daarbij energiepositief, natuur-
inclusief en klimaatadaptief. De gevel is voor een groot deel met
groen bedekt. Dat is prettig tegen hittestress en als buffer voor
de waterhuishouding. Het eerste pilotproject zal plaatsvinden in
het Noord-Brabantse Heeze. Naar verwachting start medio 2023
de bouw van het eerste Natuurhuis.FO

TO
: P

ET
ER

R
O

EK

10 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

UPDATE

10-11-12-13_update.indd 10 13-06-2022 12:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.