Aannemer 4 – 2022 – pag. 12

3D-geprinte Burj al-Hamam vestigt record

De 3D-geprinte Burj al-Hamam-toren op de Floriade is officieel
de hoogste geprinte toren ter wereld en komt daarmee in het
Guinness Word Records boek. De toren meet 12,1 meter.

Het ontwerp is
van Dar & de
Expo Pavilion
group. Saint-
Gobain Weber
Beamix uit
Eindhoven
printte de
toren. Er zit
geen stalen

bewapening of gegoten beton in de toren, die een eerbetoon is aan
traditioneel gebouwde duiventorens in Qatar. De toren biedt tijdens
het trekseizoen een beschermende plek voor meer dan duizend dui-
ven. De slimme constructie verzamelt uitwerpselen van duiven, zodat
ze gebruikt kunnen worden als meststof voor lokale boerderijen.
Bezoekers van de Floriade kunnen ook in de toren om kennis te
maken met de 3D-geprinte structuur en constructie. Dat is niet
geheel zonder risico, want er maken inmiddels veel duiven gebruik
van de toren.
Om de CO2-voetafdruk nog verder te verminderen, reduceerde Saint-
Gobain Weber Beamix de energiebehoefte van het productieproces
en de hoeveelheid materiaal flink. Hierdoor is voor de torens tot 60
procent minder CO2 uitgestoten dan bij de traditionele manier van
bouwen. De toren weegt 56 ton en werd in 107 uur geprint.

Vastgoed renoveren met dronebeelden

Renovaties en onder-
houd op basis van
onder andere drone-
beelden. Renovatie-
en onderhoudsbedrijf
Logchies doet het,
samen met woning-
corporatie De Alliantie
en andere co-makers.

Het systeem dat de bedrijven samen gebruiken, heet Spotr. Spotr
maakt op basis van verschillende soorten data-analyses van de
gebouwde omgeving. Elke twee weken bespreken de woningcor-
poratie en de co-makers hun toekomstige projecten. De input
voor die overleggen komt onder andere uit Spotr. De data laat
onder andere zien hoe een complex eruit ziet, wat de staat ervan
is, of er schilderwerk gedaan moet worden, of er verzakkingen zijn
en nog veel meer.
En het beviel goed. Zo bleken de vierkante meters metselwerk,
vierkante meters plat dak, strekkende meter goot of aantal deu-
ren eenvoudig uit Spotr te halen. Bovendien klopten de cijfers
precies met de handmatige metingen, die Logchies in het begin
ook bleef doen. Alle co-makers werken nu dus met exact dezelfde
getallen. Een ander voordeel van werken met digitale informatie,
is volgens Logchies het visueel kunnen maken van data. Dat praat
makkelijker en het is eenvoudiger om met onderaannemers over
de klus te praten.

Hybride warmtepomp nieuwe standaard vanaf 2026

Hybride warmtepompen worden vanaf 2026 de standaard voor
het verwarmen van woningen. Dat kondigt het kabinet aan.

Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten
overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een
hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elek-
trische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn moge-

lijk, zo legt het kabinet uit.
Het wil hiermee voor leveran-
ciers, installateurs en woning-
en gebouweigenaren duide-
lijkheid bieden en wijzigt
hiervoor het besluit bouw-
werken leefomgeving (bouw-
besluit).

Door over te stappen op meer duurzame verwarmingsinstallaties kan
veel aardgas worden bespaard. Een hybride warmtepomp is een com-
binatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Doordat de cv-ketel op
koude dagen bijspringt is de hybride warmtepomp voor veel wonin-
gen geschikt, en kan zowel op korte als lange termijn (in combinatie
met een duurzaam gas) bijdragen aan de verduurzaming van de
gebouwde omgeving. Dit leidt volgens het kabinet tot gemiddeld 60
procent besparing op het aardgasverbruik.
Het kabinet bereidt normering voor, zodat deze in 2026 in kan gaan.
Met de normering worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de ver-
warmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van de huidige
cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief.
Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander
alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een
warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid.

12 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

UPDATE

10-11-12-13_update.indd 12 13-06-2022 12:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.