Aannemer 4 – 2022 – pag. 13

Keurmerk HoutbouwersNL ontzorgt aannemer bij wkb

Het nieuwe keurmerk voor houtbouwsystemen, Houtbou-
wersNL, gaat aannemers ontzorgen in de Wet Kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen. Dat is de overtuiging van de sectie
Houtbouwsystemen van Nederlandse Branchevereniging voor
de Timmerindustrie (NBvT).

Keurmerkhouders in de houtskelet- en modulebouw, CLT en dak- en
gevelelementen zijn immers al KOMO-gecertificeerd. Daarmee hoeft de

kwaliteitsborger minder werk te verrichten en zijn er dus minder zor-
gen voor de aannemer.
Meer dan 50 producenten van houtskeletbouw, CLT-constructies en
dak- en gevelelementen dragen het onlangs gelanceerde keurmerk
HoutbouwersNL. Naast het KOMO-certificaat beschikken zij over een
certificaat voor duurzaam bosbeheer (FSC, PEFC, Keurhout en STIP). Ze
zijn daarmee volwaardig lid van de NBvT en worden jaarlijks gecontro-
leerd door de SKH of ze aan de eisen van KOMO voldoen.

Elk toegepast ele-
ment of bouwdeel
wordt onafhankelijk
getoetst en krijgt
een laag risicopro-
fiel in de kwaliteits-
borging volgens de
Wkb. SKH contro-
leert de certificaat-
houders vier keer
per jaar of ze de
prestatie-eisen in
de praktijk uitvoe-
ren volgens KOMO.
Daarnaast worden
twee keer per jaar
steeksproefgewijs
projecten gecheckt.

13nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

Isover breidt recycle-capaciteit uit

In 2018 startte Saint-Gobain Isover in Frankrijk met een
recyclingservice voor klanten. Die service wordt nu zowel in
Frankrijk als in Nederland verder uitgebreid.

Isover recyclet niet alleen glaswol afkomstig uit restproducten (snij-
afval), maar gebruikt ook glaswol uit de markt. De glaswol wordt
omgesmolten tot glas en dient dan weer als basis voor nieuwe glas-
wol. In Nederland kunnen klanten nu zakken schoon snijafval inleve-
ren bij alle verkooppunten én ze kunnen gebruikte glaswol inleve-
ren. Het bedrijf noemt deze opties heel interessant voor grote
renovatie- en transformatieprojecten. Een derde optie zijn de Isover-
retourpallets, die de fabrikant terughaalt en opnieuw gebruikt.
Ondertussen werkt Saint-Gobain Isover ook nog aan het ontwikkelen
van nieuwe technologie om glaswol te recyclen. Hiervoor ontving het
bedrijf ruim 4 miljoen financiering van het LIFE-programma van de
Europese Unie. Zelf steekt het bedrijf ook nog eens bijna 13 miljoen
in het project.

10-11-12-13_update.indd 13 13-06-2022 12:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.