Aannemer 4 – 2022 – pag. 16

Vochtblazen in
gietvloer
Kort na het betrekken van hun nieuwe woning ontdekken de eigenaren vochtblazen in
de kunstharsgebonden vloerafwerking. Blazen die volgens de bewoners lijken te
groeien, in omvang en in aantal. Daarmee groeien ook de ergernis en wanhoop.
Onderzoek wijst uit dat de blazen primair het gevolg zijn van osmose.

Tekst ir. Corné van der Steen Beeld TechnoConsult B.V.

De kopers van een nieuwe woning hebben vol enthousias-
me hun onderkomen betrokken. De vreugde is echter van
korte duur. Kort na de ingebruikname ontstaan blazen in de
kunstharsgebonden vloerafwerking. Eerst kleine bultjes die
nauwelijks opvallen, later grotere exemplaren. Gelukkig niet
over heel het vloeroppervlak, maar enigszins geconcen-
treerd in de nabijheid van een gevelpui. Bij het doorprikken
van een blaas komt er vocht vrij. De gedachte ontstaat dat
de dekvloer te vochtig is geweest bij het aanbrengen van de
vloerafwerking.

Vochtig en droog
TechnoConsult doet in deze schadecase onderzoek. Beoor-
deeld zijn de vloeropbouw, het vochtgehalte van de onder-
grond (dekvloer) en de gevelaansluiting bij de pui.
De opbouw van de begane vloer is van onder naar boven
als volgt: op zand is een folie aangebracht met daarop over-

lappend eps-isolatieplaten. Vervolgens is een gewapende
betonvloer aangebracht in een dikte van 200 mm. Daarop
komt een 70 mm dikke cementgebonden dekvloer voorzien
van vloerverwarming. Na oplevering hebben de bewoners
een kunstharsgebonden gietvloer laten aanbrengen. Deze
bestaat uit een primerlaag van epoxy, gevolgd door een
2 tot 3 mm dikke polyurethaan gietvloer en een matte-
ringslaag om de glans te beperken.
Alvorens de kunstharsgebonden gietvloer aan te brengen is
het vochtgehalte van de dekvloer gemeten. Volgens de
bewoners werd een waarde gemeten van 1,5% m/m. Indien
dat inderdaad het geval is, zou deze waarde voldoen aan
het criterium zoals opgenomen in de richtlijn 1 van CROW/
CUR ‘Prestatie-eisen aan gegoten dekvloeren in relatie tot
aan te brengen vloerafwerkingen’.
Er zou dus sprake zijn
geweest van een droge vloer, waarbij toch blazen zijn ont-
staan? Duidelijk is wel dat vrij vocht in de blaas vreemd is

In de kunsthars-
gebonden vloeraf-
werking ontstaan na
enige tijd bultjes.

16 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

BOUWSCHADE

16-17_bouwschade.indd 16 13-06-2022 12:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.