Aannemer 4 – 2022 – pag. 25

is ook mogelijk om met behulp van een laser van bovenaf
werkstukken heel nauwkeurig in te meten of een vacuüm
hefsysteem te integreren voor het liften van zware platen
die op het frame komen.

Succesvol in prefab
The Inside Living heeft geen voorgeschiedenis in het gefrag-
menteerde traditionele bouwproces. De eigenaren komen
oorspronkelijk uit de standbouw, dat vanwege corona volle-
dig stil kwam te vallen. Ze moesten vervolgens op zoek naar
een alternatieve bron van inkomsten en nu, acht maanden
later, produceert het bedrijf circa vijf mantelzorgwoningen
per maand, inclusief een afgewerkte badkamer en installa-
tietechniek. En in een tijdsbestek van drie tot vier uur is het

houten skelet van één woonchalet gereed.
“We hebben ineens geïnvesteerd in een complete prefab
proceslijn van ISM Machinery, want we maken alle elemen-
ten van de woning of het chalet”, laat Martijn Faber, operati-
oneel manager bij The Inside Living, weten. “Die elementen
zijn per project verschillend, maar door gebruik te maken
van extra tafelopties kunnen we dat realiseren. Het is zo’n
succes dat we meer personeel nodig hebben en de produc-
tiecapaciteit kunnen uitbreiden naar zestig tot zeventig pre-
fab mantelzorgwoningen per jaar. Voor het einde van dit
jaar hebben we circa veertig vakantiechalets geproduceerd.
Voorlopig continueren we deze aantallen, want vanwege
ruimtegebrek is het nu nog niet mogelijk de productie ver-
der op te schroeven.”

Mantelzorgwoning in
wording.

Kees Mol, directeur ISM Machinery: “Seriematig produceren betekent
dat alle radertjes op elkaar afgestemd moeten zijn.”

Martijn Faber, directeur van The Inside Living: “Het is zo’n succes dat we meer personeel nodig
hebben en de productiecapaciteit kunnen uitbreiden.”

25nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

22-23-24-25_ism.indd 25 13-06-2022 12:29

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.