Aannemer 4 – 2022 – pag. 3

3nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

INHOUD

Purren en plakken
Eindelijk kon het weer: vakbeurzen bezoeken!
Onlangs vonden RENOVATIE en MONUMENT in
Den Bosch en GEVEL in Utrecht plaats. Misschien
heb je onze videojournaals van de eerste twee
gezien op de socials. De vibe was positief, toch
klonken er ook bezorgde geluiden. Wat gaat
de toekomst brengen? De snelle stijging van
bouwkosten leidt inmiddels tot stillegging van
projecten.
Daarom vroegen we ons af: wat kun je als aan-
nemer doen als je tijdens een project geconfron-
teerd wordt met prijsstijgingen? Volgens advo-
caat Carolijn Slegers zijn er manieren om
lopende bouwcontracten aan de veranderende
omstandigheden aan te passen. In dit nummer
zet ze de mogelijkheden voor je op een rij.
Terwijl je een contract soms wilt openbreken, wil
je een gebouw meestal zo luchtdicht mogelijk
krijgen. Bij de bouw van twee ‘passieve’ apparte-
mentengebouwen in Den Bosch was het een uit-
daging om de luchtdichting goed te krijgen – het
dichtplakken met tape bleek moeilijker dan
gedacht, maar de vereiste qv;10-waarde is gehaald.
Ook met pur kan een gebouw luchtdicht gemaakt
worden, stelt Willem Koppen. Hij maakt in dit
nummer graag een einde aan het verhaal dat pur
alleen niet blijvend luchtdicht is; na
metingen in de praktijk komt hij tot
een andere conclusie. Bovendien:
met functioneel aangebrachte pur
heb je andere, kostbare producten
niet nodig. Kun je mooi bespa-
ren op de bouwkosten.

Wouter de Vries
Reageren?
w.devries@eisma.nl

COLUMNS
Bert Videler 15
Richard olde Hartman 58

RUBRIEKEN
Update 10
Bouwschade 16
Producten 47/48/53
Arbitrage 54

4

22

42 50

20

36

Plakken tot passiefhuisniveau

Modulaire productielijn
voor prefab bouw

RebarAssist: online tool bij bestellen
en monteren van wapening

Wapening in gevelmetselwerk Doorbelasten van prijsstijgingen

Waarschuwingsplicht
onder de Wkb

Positieve meetresultaten
bij toepassing pur

Circulair en biobased
Natural Pavilion

28

40

56Hart voor bouwen:
Patrick Schreven

03_inhoud.indd 3 13-06-2022 12:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.