Aannemer 4 – 2022 – pag. 33

flexibel en veelzijdig het bouwsysteem kan zijn. Het systeem
biedt de architect dan ook veel ontwerpvrijheid. De binnen-
kant wordt gevormd door de constructieve basis van de
houten module met de stalen knoop. Aan de buitenkant zijn
de gevels flexibel aan te passen met bijvoorbeeld schuine
gevels, een terugspringende zijgevel, of uitkragende bal-
kons. Dit maakt de HoutKern Bouwmethode geschikt voor
zowel binnenstedelijke bouw als voor bouw in landelijk
gebied.
De draagconstructie van de bouwmethode, met kolommen
zonder dragende wanden, zorgt voor flexibel indeelbare
plattegronden met aanpasbare modules. Zo zijn smalle
appartementen mogelijk, maar ook grote, brede apparte-
menten. Door die flexibiliteit kunnen ook verschillende
voorzieningen ingepast worden in het gebouw.
Transformatie van gebouwen naar andere functies is een-
voudig te realiseren doordat er geen dragende wanden in
de constructie zijn. Dit verlengt de levensduur van het
gebouw. De bouwmethodiek is bovendien geschikt voor tij-
delijke bebouwing zoals huisvesting van arbeidsmigranten,
tijdelijke uitbouw van ziekenhuizen of andersoortige huis-
vesting.
Het gebouw is volledig demontabel en herbruikbaar en
bestaat voor 95 procent uit natuurlijke materialen met een
minimale milieu-impact. De CO2- en stikstofuitstoot zijn
daarbij met wel 80 procent teruggedrongen. Daarnaast zorgt
het gebruik van natuurlijke materialen voor een gezonde
leefomgeving en een positief effect op de gezondheid. Hier-

mee is The Natural Pavilion een biobased gebouw mét de
hoogst haalbare circulariteitsprestatie op dit moment.

Volledig in BIM
Het paviljoen is volledig in BIM ontworpen. Tegelijkertijd is
een parametrische Milieu-Impact Monitor gekoppeld aan
het ontwerp in BIM. Hiervoor is de zogenoemde HoutKern
Materialen Identificatie Methode ontwikkeld. Deze methode
wordt gebruikt om de geselecteerde materialen te toetsen
op maximale circulaire en duurzame waarden. Hierdoor is
het voor de architect direct inzichtelijk wat de impact is van
het materiaal dat wordt toegepast.
De ingenieurs van het paviljoen hebben de strikt noodzake-
lijke materiaalhoeveelheden berekend die nodig zijn voor
het gebouw en de constructie. Daarnaast is, mede dankzij
het parametrisch ontwerpmodel, een gebouw gerealiseerd
dat na demontage ook in andere vormen kan worden terug-
geplaatst.

Energiebesparing
Doordat de houten modules kant-en-klaar worden geleverd
vanuit de fabriek, wordt de bouwtijd sterk verkort. Dit bete-
kent een verminderde inzet van zware machines op de
bouwplaats en dus een flinke besparing op brandstofver-

‘Op een stalen koppelstuk na bestaat
de methode volledig uit hout’

De vloeren en de drie
monumentale
trappen zijn van CLT
en werden geleverd
door Binderholz.

33nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

28-29-30-31-32-33-34-35_projectnaturalpavilion.indd 33 13-06-2022 12:30

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.