Aannemer 4 – 2022 – pag. 34

bruik. Daarnaast scheelt dit kosten in huur en gebruik van
deze machines.
Er is kritisch gekeken naar de benodigde installaties tijdens
het gebruik van het paviljoen op de Floriade. Er is een zoge-
noemd binnen-buitenklimaat gecreëerd. Met zo weinig
mogelijk technologie worden natuurlijke processen ingezet
om het binnenklimaat te reguleren. Een voorbeeld hiervan
is de koppeling van natuurlijk opgewekte energie met de
klimaatinstallatie. Door deze koppeling kan het gebouw op
een natuurlijke wijze verwarmd en/of gekoeld worden,
waardoor een verwarming- en/of koelinstallatie overbodig
is. En de energie die nog wel nodig is, wordt opgewekt door
zonnepanelen op het dak. Deze zijn omringd door een groen
dak, waardoor de zonnepanelen een verbeterd rendement
hebben.

Houten palen
Wat verder opvalt is de fundering. Vaak zet je een gebouw
neer op palen die een hoge milieu-impact hebben omdat ze
van beton zijn. Omdat het gebouw door de houten construc-
tie relatief licht van gewicht is, is een houten fundering aan-
gebracht. Overigens worden de houten palen niet herge-
bruikt. Ze blijven in de grond zitten en dat is volgens de
bouwers een prima manier om CO2 op te slaan.
De waterbuffering in het gebouw loopt op een natuurlijke
manier via een wadi. Dat is een soort lege vijver met
begroeiing waar regenwater in kan worden opgeslagen, dat

op een natuurlijke manier wordt opgenomen door de
begroeiing en de bodem. Daarnaast wordt regenwater op
het dak tijdelijk opgevangen, waardoor het vertraagd weg-
stroomt.

Gezond binnen- en buitenklimaat
Veel biobased bouwmaterialen kunnen een positieve bijdra-
ge leveren aan het binnenklimaat tijdens de gebruiksfase.
Zo hebben biobased materialen de eigenschap vocht op te
nemen. Het positieve effect hiervan is dat de luchtvochtig-
heid op een natuurlijke manier gereguleerd wordt. Een
ander effect van toepassing van dergelijke materialen is dat
ze volgens veel mensen vriendelijk ogen. Die eigenschap
geeft een bepaalde sfeer aan de ruimtes in een gebouw en
kan daarmee een positief effect hebben op de hoeveelheid
stress die gebruikers ervaren.

Droge verbindingen
Om de modules van het gebouw te kunnen demonteren
na de eerste levenscyclus is enkel gebruikgemaakt van
droge verbindingen. Deze verbindingen maken demontage
eenvoudig, zonder dat materialen en modules kwaliteit
verliezen zoals zou gebeuren bij verlijming of metselwerk.
Daarnaast moeten tijdens de gebruiksfase slijtagegevoelige
onderdelen vervangen kunnen worden. Daarom zijn de hou-
ten modules zo in elkaar gezet dat ze reparabel zijn. Dit ver-
eiste eveneens losmaakbare, droge, verbindingen.

Met de HoutKern
Bouwmethode kun je

ook speels bouwen.
Zo is er een vide in

het paviljoen en
bevindt zich boven

de entree een
plek zonder

doorgestapelde
kolommen.

34 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

PROJECT

28-29-30-31-32-33-34-35_projectnaturalpavilion.indd 34 13-06-2022 12:30

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.