Aannemer 4 – 2022 – pag. 36

Positieve meetresultaten
bij toepassing pur

Pur alleen is niet blijvend luchtdicht, is een vaak gehoorde uitspraak.
Maar is dat zo? Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts,
komt na metingen in de praktijk tot een andere conclusie.

Tekst Willem Koppen, Koppen Bouwexperts Foto’s Koppen Bouwexperts, Eric de Vries/TNO

Er zijn allerlei verhalen over de toepassing van pur. Een vaak
gehoorde uitspraak is dat pur na verloop van tijd niet meer
functioneel is (en zelfs loskomt) en dat daardoor de lucht-
dichting van het gebouw slechter wordt of dat zelfs schade
ontstaat. Als dat werkelijk zo is, dan is dit een goed ver-
koopargument voor andere (kostbare) producten. Niet meer
purren, maar wel plakken en smeren dus? Wij zijn benieuwd
naar de oorsprong en onderbouwing van deze uitspraak.

Meten is weten
Eind 2020 heeft Delfsma Bouw achttien NeroZero-woningen
opgeleverd in De Draai in Heerhugowaard. Alle woningen

zijn afzonderlijk gemeten op de luchtdoorlatendheid vlak
voor de oplevering (zie Aannemer 8 uit 2020 of scan de QR-
code om dit artikel online te lezen).
De bouw was traditioneel. Alleen de kopse kanten van de
kanaalplaten zijn afgeplakt; verder is er voor de luchtdich-
ting uitsluitend purschuim toegepast. Alle woningen scoor-
den een qv;10-waarde van onder de 0,30 en een aantal zelfs
onder de 0,20. Dat valt in de categorie zeer goed.
Afgelopen april – zestien maanden later – zijn in bewoonde
toestand bij deze woningen wederom luchtdoorlatend-
heidsmetingen gedaan. De conclusie is dat de luchtdichting
van alle woningen is verbeterd. Op één woning na. Oorzaak

Tussentijdse lucht-
dichtheidsmeting bij
achttien NeroZero-
woningen, najaar
2020. Scan de QR-
code om dit artikel
online te lezen.

36 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

GEBOUWSCHIL

36-37_pur.indd 36 13-06-2022 12:31

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.