Aannemer 4 – 2022 – pag. 37

van de verslechtering is een kromme deur. Dit is na de ople-
vering ontstaan. Oorzaak van de verbetering is naar onze
mening de wand- en vloerafwerking die de bewoners zelf
hebben aangebracht. De meetinspecteurs hebben alle pur-
naden bekeken en met de rookproef getest. Deze bleken
allemaal functioneel intact te zijn.
Wij kunnen niet anders concluderen naar aanleiding van dit
onderzoek dan dat de pur klaarblijkelijk functioneel is aan-
gebracht en de luchtdichting na zestien maanden niet nega-
tief heeft beïnvloed.

Geen schademeldingen
In de afgelopen vijfentwintig jaar hebben wij als bouwkun-
dig expertisebureau géén schade gezien of gemeld gekregen
als gevolg van defect geraakte, functioneel aangebrachte
pur. Wij hebben daar telkens wel nadrukkelijk naar gevraagd
bij alle trainingen die wij geven, aan alle luchtdichtings-
fabrikanten en aan collega schade-experts.
De enkele melding van schade die binnenkwam, was te her-
leiden naar niet-functioneel aangebrachte pur. Ofwel: niet
‘vol en zat’ aangebracht, te droge of te vochtige ondergrond,
te kleine of te grote stelruimte en/of onvoldoende veranker-
de ondergrond. Allemaal ontstaan als gevolg van ‘onbewus-
te onbekwaamheid’ en op te lossen door kennisoverdracht.

Desgevraagd geven wij het advies om purschuim functioneel
‘vol en zat’ aan te brengen in een voegbreedte tussen 8 en
40 mm en met een voegdiepte van circa 25 mm. Voor de
ondergrond verwijzen wij naar de voorschriften van de
fabrikant.

Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts in Broek
op Langedijk, is expert op het gebied van luchtdicht bou-
wen. Met een reeks aan artikelen en publicaties zet hij zich
in om over dit onderwerp meer bewustzijn te creëren.

Heeft u pur-schade ervaren die wel te herleiden is naar
functioneel aangebrachte pur?
Mail naar wk@koppenbouwexperts.nl.

q
v;10

-waarde
De qv;10 geeft de hoeveelheid lucht per seconde per m

2 gebruiksoppervlakte
aan die door de schil van het gebouw trekt (infiltreert) bij een drukverschil
van 10 pascal tussen de ene (loef)zijde en andere (lij)zijde van het gebouw.
Ter vergelijking: 10 pascal ontstaat bij een kleine windkracht 2.

Een kromme deur zorgt bij een van de woningen voor een verslechterde qv;10-waarde. Wand- of vloerafwerking die de bewoners zelf hebben aangebracht, zorgt voor ver-

beterde luchtdichting.

Verlies aan functionaliteit bij een ‘beweegbare ondergrond’ doordat hier geen

gebruik is gemaakt van elastische purschuim.

Voorbeeld van purschuim dat niet goed vullend is aangebracht.

37nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

36-37_pur.indd 37 13-06-2022 12:31

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.