Aannemer 4 – 2022 – pag. 42

Wapening in
gevelmetselwerk
Onzichtbaar in het eindresultaat, maar soms onmisbaar voor het realiseren van bijzondere
ontwerpen in gevelmetselwerk: metselwerkwapening. Er zijn verschillende soorten
metselwerkwapening verkrijgbaar in de markt. Wanneer moet deze gebruikt worden in de
gevel en waar en hoe moet de wapening toegepast worden? Per project moet de toepassing
van metselwerkwapening uitgewerkt en onderbouwd worden.

Tekst en beeld Harrie Vekemans (MADE Center – Metselwerk Kenniscentrum) en Steffie van Wijlick (Adviesbureau Vekemans)

Op basis van de Eurocode voor metselwerk (NEN-EN 1996-1-
1) kan er wapening in metselwerk worden toegepast. In deze
norm wordt gewapend metselwerk omschreven als ‘metsel-
werk waarin staven of netten zijn opgenomen in mortel of
beton, zodat alle materialen samenwerken bij het weer-
stand bieden aan het effect van de belasting’. In het norm-
blad is geen sprake van metselwerkwapening, maar van lint-
voegwapening, zijnde ‘wapeningsstaal dat is geprefabriceerd
voor de toepassing in een lintvoeg’. De lintvoegwapening
moet voldoen aan de NEN-EN 845-3 ‘Lintvoegwapening van
staal’. Wanneer het metselwerk gewapend moet worden op
basis van de NEN-EN 1996-1-1, moet deze dus voldoen aan

de eisen in NEN-EN 845-3 en moet er een prestatieverkla-
ring (DoP) op basis van dit normblad afgegeven worden
door de producent van de metselwerkwapening. Er zijn
slechts een beperkt aantal producten in de markt verkrijg-
baar die een prestatieverklaring hebben op basis van de
NEN-EN 845-3. Producten die niet over deze prestatieverkla-
ring beschikken, zijn niet geschikt voor het constructief
wapenen van metselwerk.
Daarnaast zijn standaard wapeningsstaven voor beton of
spouwankers niet geschikt voor het wapenen van metsel-
werk. Indien metselwerkwapening moet worden toegepast,
dient deze toepassing onderbouwd te worden op basis van

Bij Belvédère te
Hilversum is prakti-
sche metselwerk-
wapening toegepast
in wanden zonder
verband, ter compen-
satie van het ont-
brekende verband.

42 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

TECHNIEK

42-43-44-45-46_vekemans.indd 42 13-06-2022 13:02

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.