Aannemer 4 – 2022 – pag. 46

plaatse van bijvoorbeeld een oplegging. De regels resulteren
erin dat er nog een stukje bij de verankeringslengte opge-
teld moet worden. Het is aan te bevelen om ten aanzien van
het doorleggen van de metselwerkwapening een totale
lengte van 500 mm aan te houden, zodat je eigenlijk altijd
goed zit.
– Ook de dekking op de metselwerkwapening is van belang
en zodoende is daarover in artikel 8.2.2 van NEN-EN 1996-1-1
het volgende opgenomen: ‘Om het mogelijk te maken dat bij
in de lintvoeg opgenomen wapeningsstaal de hechtsterkte
ontwikkelt:
• Behoort de minimale dekking van het wapeningsstaal tot
de zijkant van het metselwerk 15 mm te zijn (zie figuur 8.2 in
kadertekst).
• Behoort de morteldekking boven en onder het wapenings-
staal, aangebracht in lintvoegen van mortel voor algemene
toepassingen en lichtgewichtmortels, zo te zijn dat de dikte
van de voeg ten minste 5 mm groter is dan de diameter van
het wapeningsstaal’.

Andere materialen voor metselwerkwapening
Wanneer metselwerkwapening van een ander materiaal dan
staal gebruikt wordt, zijn een aantal zaken van belang om te
controleren. Dergelijke metselwerkwapening kan in ieder
geval geen prestatieverklaring (DoP) op basis van de NEN-
EN 845-3 bezitten. Het kan zijn dat er wel een CE-markering

afgegeven wordt voor een metselwerkwapening, maar dan
gebeurt dat bijvoorbeeld op basis van een ETA-certificaat.
Alhoewel een ETA-leidraad een normatief document is dat
functioneel gelijkwaardig is aan een EN-norm, wil dat niet
zeggen dat op basis van de ETA ook een metselwerkwape-
ning wordt verkregen die gelijkwaardig is aan de in de
NEN-EN 1996-1-1 omschreven lintvoegwapening. Wij advise-
ren in ieder geval dat goed te controleren. Een ander punt
om rekening mee te houden is het materiaalgedrag van
alternatieve materialen. Het gedrag van bijvoorbeeld kool-
stofvezels is heel anders dan dat van staal. De koolstof-
vezels hebben wel een hoge sterkte, maar daarnaast ook
een grotere initiële rek. Deze eigenschap kan er in metsel-
werk voor zorgen dat er eerst scheurvorming ontstaat alvo-
rens de wapening zijn werk gaat doen.

Concluderend
Het toepassen van metselwerkwapening in gevelmetselwerk
moet per project uitgewerkt en onderbouwd worden. Indien
de metselwerkwapening constructief toegepast wordt, die-
nen er berekeningen opgesteld te worden, overeenkomstig
de artikelen in de Eurocodes. Een voorgeschreven type met-
selwerkwapening kan niet zomaar vervangen worden door
een ander type of ander materiaal. Metselwerkwapening
kan daarnaast niet in elk detail of project worden toegepast.
Laat het gebruik ervan dus altijd goed uitwerken.

De lintvoegwapening
moet voldoen aan de
eisen gesteld in de
NEN-EN 845-3 ‘Lint-
voegwapening van
staal’.

46 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

TECHNIEK

42-43-44-45-46_vekemans.indd 46 13-06-2022 13:02

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.