Aannemer 4 – 2022 – pag. 49

Renovaid krijgt eerste groene KOMO-certifi caat
Renovaid heet het eerste groene KOMO-certifi caat ontvangen. Dat
gebeurde tijdens de Renovatiebeurs in de Brabanthallen.

Begin 2022 introduceerde KOMO het nieuwe groene label. Het certifi –
caat laat zien in welke mate er sprake is van hernieuwbare, herwin-
bare, hergroeibare en gerecyclede grondsto en. Bij Renovaid is het
certifi caat toegekend aan hun vulmiddelen voor hout.
Het groene KOMO-certifi caat BRL 7010 maakt aspecten als duurzaam-
heid, CO2-prestaties, levenscyclus en hergebruik van een product
inzichtelijk. KOMO-licentienemers SKH en SKG-IKOB Certifi catie waren
betrokken bij de ontwikkeling van deze BRL. In de BRL is vastgelegd
aan welke ‘groene’ eisen een aanvrager of houder van een KOMO-
productcertifi caat aanvullend moet voldoen.
Er worden vier aspecten beoordeeld:
• In welke mate is een product te recyclen?
• In welke mate is een product hernieuwbaar?
• In welke mate is een product hergroeibaar?
• In welke mate is een product herwinbaar?

Producten krijgen vervolgens een klasse toegewezen, waarbij klasse 1
de groenste is. Het KOMO-productcertifi caat is overigens geen ver-
vanging van de milieuprestatieverklaring die voor het Bouwbesluit
nodig is. Bedrijven die hun producten aanvullend groen willen laten
certifi ceren, kunnen contact opnemen met een certifi catie-instelling.

Trillingsisolatoren voor
gebouwsystemen
De trillingsisolatoren van VibraTek zijn geschikt voor het
voorkomen en/of oplossen van trillingen van apparatuur en
systemen in gebouwen. Bovendien worden hierdoor schade-
lijke geluiden en trillingen tot een minimum beperkt, zodat
de trillingen geen negatieve gevolgen hebben voor de struc-
tuur van het gebouw. Daarbij bevordert het de comfort van
mensen en hun omgeving, maar garandeert het ook de vei-
ligheid. VibraTek heet een uitgebreide range trillingsisola-
toren die geschikt is voor toepassing in onder andere warm-
tepompen, airconditioningunits, akoestische plafonds,
pompen, ventilatiekanalen en meer. Dit product is verkrijg-
baar bij Walraven.

Walraven
www.bouwproducten.nl

Ventilatiemeter
De VelociCalc-meters uit de 9600-serie zijn ideaal voor HVAC-testen en balan-
ceren, cleanroomtests, biologische veiligheid, testen van kast- en laboratori-
umrookafzuigkappen, evenals HVAC-inbedrijfstelling en probleemanalyse. De
meters zijn uitgerust met een kleurenscherm met hoge resolutie en geven
meerdere metingen tegelijkertijd in realtime. Functies naast de standaard
parameters die gemeten kunnen worden zoals luchtsnelheid, temperatuur,
druk en relatieve vochtigheid omvatten een ingebouwde workfl ow voor het
berekenen van het percentage buitenlucht dat wordt gebruikt om de ventilatie-
e ectiviteit in een gebouw of kamer te bepalen. De 9600 handmeter komt
standaard met een polsband, ko er voor een goede berging en bescherming,
vier AA-batterijen, instructies en een meegeleverd kalibratie-certifi caat.

CaTeC
www.bouwproducten.nl

49Aannemer nr. 4 – Juni 2022

47-48-49-53_producten.indd 49 13-06-2022 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.