Aannemer 4 – 2022 – pag. 55

Drie klachten hebben ze, de kopers van de nieuwbouw-
woning die in 2019 is opgeleverd. Eentje over ventilatie die
ontbreekt in een van de ruimtes, eentje over een cv-ketel die
niet zou voldoen en – waar in dit artikel de focus op ligt –
een klacht over de schoorsteen. Een grote gemetselde
schoorsteen, zoals deze te zien was op de tekeningen in de
verkoopbrochure. De kopers gingen ervan uit dat deze kon
worden gebruikt als afvoerkanaal voor rookgassen.
Maar dat blijkt niet zo te zijn. De bouwer wijst erop dat de
verkoopbrochure geen onderdeel is van de aannemingsover-
eenkomst en dat nergens is te lezen dat er een rookkanaal
in de schoorsteen zou worden aangebracht. Los van welke
kachel of haard erin komt, moet er altijd een extra buis wor-
den aangebracht à 3.500 euro.

Werkend systeem
De arbiter die deze zaak behandelt, wijst de aannemer erop
dat bij de overeenkomst wel een verkooptekening hoort
waarop de schoorsteen is te zien. Hij is het met de kopers
eens dat zij dan – zonder enige indicatie van het tegendeel –
mogen rekenen op een systeem dat op de een of andere
manier werkt. Weliswaar zijn de eisen die aan een rook-
kanaal worden gesteld afhankelijk van het soort kachel of
haard. Voor een open haard kan worden volstaan met een
dubbelwandig gemetselde schoorsteen – en daarvan lijkt op
de tekening sprake te zijn, vindt de arbiter. Hoe de schoor-
steen precies is uitgevoerd, weet de aannemer desgevraagd
niet.

Meerwerklijst
En dan nog iets: de aannemer heeft diverse meerwerkopties
voor een werkende kachel of haard genoemd. Zoals het aan-
brengen van een zacht blok in de verdiepingsvloer en het
aanbrengen van een gasleiding van de meterkast naar de
gewenste positie van de haard. Dat er in álle gevallen ook
nog aanvullend meerwerk nodig was – het aanbrengen van
de extra buis in de schoorsteen – was uit de meerwerklijst
niet op te maken.
Kortom: de kopers hebben een schoorsteen voor de sier
gekregen. Pas ná het sluiten van de overeenkomst hoorden
zij dat dit het geval was. Dat is te laat, oordeelt de arbiter. En
zelfs al had de aannemer dit eerder laten weten aan de
kopers, dan had de extra buis op de meerwerklijst moeten
staan, met de andere meerwerkopties.

Oordeel
De arbiter oordeelt dat de aannemer binnen drie maanden
de benodigde afvoerkanalen in de schoorsteen moet aan-
brengen, om er tenminste een open haard op aan te kunnen
sluiten. Meerkosten voor een hoogwaardiger systeem zijn
vanzelfsprekend wel voor rekening van de kopers. Hij hangt
er tevens een dwangsom aan van 100 euro per kalenderdag,
zoals door de kopers gevorderd. Met een maximum van
15.000 euro.
Bezien over hele zaak – dus inclusief de twee andere klach-
ten – worden de kopers voor 30 procent in het ongelijk
gesteld en de bouwer voor 70 procent. De proceskosten à
11.813,19 euro inclusief btw worden op die manier verdeeld.
Omdat de kopers voor minder dan 75 procent in het ongelijk
zijn gesteld, worden zij volgens het Geschillenreglement niet
in de kosten verwezen en krijgen ze de aanvraagkosten à 380
euro terug.

Schoorsteen
voor de sier

Om de schoorsteen van hun nieuwbouwwoning als zodanig te
kunnen gebruiken, moet er in alle gevallen als meerwerk een
rookkanaal worden aangebracht. Kosten: 3.500 euro. Huh?
Stond niet op de meerwerklijst. De kopers stappen naar de
Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. De arbiter van dienst heeft
een duidelijk oordeel.

Bewoners mochten rekenen op
een systeem dat op de een of
andere manier werkzaam is

55nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

54-55_arbitrage.indd 55 13-06-2022 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.