Aannemer 4 – 2022 – pag. 58

COLUMN

I k ben uitgenodigd door een accountant om eens met de eigenaar van een
bedrijf in de bouwnijverheid te komen
praten. Onderwerp van het gesprek is de
verkoop van zijn bedrijf. De accountant
mailde mij van tevoren diverse stukken
en tevens had hij al een verkoopmemo-
randum gemaakt van het bedrijf.

Ik had geen idee wat de ondernemer
wilde en was benieuwd naar zijn toe-
komstbeeld. Maar toen hij zich aan mij
voorstelde was het me al snel duidelijk.
Hij gaf een beeld van het bedrijf en ik
vroeg hem naar zijn leeftijd. Hij zag er
zeker vitaal uit, maar hij was al 74 jaar
en eigenaar van een zeer gezond bedrijf
met een omzet van 2,5 miljoen euro.
De bouwonderneming had in totaal tien
personeelsleden in dienst.
De accountant had mij ook een waarde-
berekening van het bedrijf gestuurd en
het indrukwekkende spreadsheetmodel
gaf een nog indrukwekkendere waarde.

Ik weet uit ervaring dat hoe ouder de
ondernemer is, des te hoger ook de
gemiddelde leeftijd van het personeel
uitvalt. En dat was hier eveneens het
geval. De gemiddelde leeftijd was bijna
zestig jaar.
Ik heb de accountant en de ondernemer
uitgelegd dat één van de belangrijkste

zaken in zijn bedrijf (de leeftijd van het
personeel) een veel te hoge drempel
(lees: risico) is voor een koper. Dit
ondanks het feit dat goed personeel
nauwelijks te vinden is.
De waarde van een bedrijf is niet alleen
afhankelijk van het resultaat van de
onderneming. Vele andere factoren
bepalen dit.

Dus ondernemers, wacht niet met de ver-
koop van je bedrijf totdat je het risico
loopt een bedrijf te verkopen met werk-
nemers die een veel te hoog leeftijds-
gemiddelde hebben. De waarde van het
bedrijf is dan veel lager en je hebt zelfs
kans dat je de onderneming niet kunt
verkopen en je blauw betaalt aan transi-
tievergoeding.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Verkooprisico
door te hoge
leeftijd

De waarde van een
bedrijf is niet
alleen afhankelijk
van het resultaat
van de
onderneming

58 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

58_columnrichard.indd 58 13-06-2022 13:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.