Aannemer 4 – 2022 – pag. 6

Glas. Heel veel glas. En beton. Dat zijn de voornaamste
materialen waarmee de twee nieuwe appartementengebou-
wen aan de Guido Gezellelaan en de Rodenbachstraat in de
Gestelse Buurt in Den Bosch zijn gebouwd. Elk gebouw telt
31 appartementen en een collectieve ruimte op de begane
grond, met een centraal trappenhuis dat uitloopt in het dak.
Dat dak is opvallend, naast dat vele glas. Vanaf de straat zijn
de pergola’s van zonnepanelen te zien. Niet goed zichtbaar
– maar bijzonder aspect van de gebouwen – is dat zich
onder die pergola’s een pluktuin bevindt.
De bewoners van deze sociale huurappartementen betalen
straks na oplevering maandelijks maar 7 euro voor verwar-
men en koelen, en voor warm water ongeveer 12 euro (ach-
teraf verrekend).

Veel glas, veel zonnewarmte
Het ontwerp van de flats is van Studio M10 architecten in
samenwerking met KAW. Voor de uitwerking van het plan
klopte architect Douwe Boonstra aan bij BouwNext, het
bureau van Carl-peter Goossen. “Hij toonde mij een plaatje
van het ontwerp, gebaseerd op een gebouw met serres dat
hij had gezien in Marseille (architectuur van Le Corbusier).
Of zoiets ook in Nederland kon, was de vraag.”
Goossen kwam bij het projectteam en rekende – als pleit-
bezorger van passief bouwen – het ontwerp energetisch
helemaal door in de NZEB-tool, de Nederlandse vertaling
van het rekenprogramma voor passiefhuizen. Ook gebruikte
hij een tool genaamd DesignPH, waarmee nauwkeurig zon-

toetreding en schaduwen kunnen worden gemodelleerd.
“Om te kunnen zien of de schaduwen goed zitten, zodat we
niet te veel zon binnenkrijgen in de zomer.” Een gebouw met
veel glas levert gratis zonnewarmte op, maar kan ook leiden
tot oververhitting. Daarom is een uitgekiend en integraal
ontwerp gemaakt, waarbij niets aan het toeval is overgela-
ten. “We hebben er alles aan gedaan om vooraf het plan
goed op orde te hebben”, zegt Goossen, die een whitepaper
over alle aspecten van het project heeft gepubliceerd.
De hoekappartementen hebben rondom glazen vliesgevels, de
tussenappartementen zijn voorzien van aluminium kozijnen en
een serre. De woningen worden verwarmd en gekoeld met
convectoren. Alleen de tussenwoningen hebben deels vloer-
verwarming gekregen. “Omdat ze veel dieper liggen”, legt
Goossen uit. “Bij deze woningen kan niet plots ineens de zon
binnenkomen. Bij de hoekwoningen kan dat wel, dus die moe-
ten heel snel kunnen reageren met verwarming of op koeling.”

Gebouwschil
Voorwaarde voor het functioneren van dit alles: een goeie
schil zonder koudebruggen. De dichte gevels die erin zitten
– veel zijn het er niet, maar toch – zijn echter niet bijzonder
zwaar geïsoleerd. “Het idee dat je bij passiefbouw Rc-waar-
des van 10 moet halen, is onzin. Als je compact bouwt, kun
je uit met isolatiewaardes op Bouwbesluit-niveau.”
Sleutel voor succes is wel een optimale kierdichting op
passiefhuisniveau, ofwel een qv;10-eis van 0,15 dm³/s.m².
Daarnaast het vermijden van houten stelkozijnen, die zoals

Werkvoorbereider
Dirk Renders (links)
en hoofduitvoerder
Adrie Bressers
(rechts) van
Huybregts Relou. In
het midden Carl-
peter Goossen
(BouwNext). “We
hebben er alles aan
gedaan om vooraf
het plan goed op
orde te hebben.”

6 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

PROJECT

04-05-06-07-08_projectdenbosch.indd 6 13-06-2022 12:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.