Aannemer 4 – 2022 – pag. 8

Collectieve warmtepomp en zoutboilers
De installatie van de fl ats bestaat uit een collectieve brine/water-warmte-
pomp die met tien gesloten bronnen warmte uit de grond haalt en hier een
afgitetemperatuur van 35-45 ˚C van maakt voor verwarming. De warmte-
pomp hoet niet voor warm tapwater te zorgen, wat goed is voor het rende-
ment.
In de zomer zorgt de warmtepomp voor een aanvoertemperatuur van 18 ˚C
voor koeling. Als extra koelvoorziening heet elk appartement een zomer-
nachtventilatieluik.
Op het dak liggen 330 pv-panelen. Elk appartement beschikt over balans-
ventilatie en een elektrische doorstroomboiler gevuld met zout. Deze boiler
wordt van energie voorzien door de pv-panelen. Goossen: “In feite fungeert
het dus als zonnecollector. Is de boiler weer op temperatuur, dan gaan de
pv-panelen leveren aan het stroomnet. Er zit 75 kilo zout in, waar 180 liter
warm water van 58 ˚C mee gemaakt kan worden.”

Als extra koelvoorziening
heeft elk appartement een

zomernacht ventilatieluik.

Huren met betaalbare duurzaamheid

Nieuwbouw appartementen Guido Gezellelaan / Rodenbachstraat
Gestelse buurt Den Bosch

Whitepaper

inspanningen van de bouwers hun vruchten hebben afge-
worpen: de vereiste qv;10-waarde is gehaald.

Hsb zonder koudebruggen
Ook anders dan anders: de opbouw van hsb-wanden, die
net als de stelkozijnen zijn gemaakt in de timmerfabriek van
Huybregts Relou. Bressers: “Normaal gesproken heb je een
binnenplaat, houten regels over de volle lengte, isolatie en
dan een folie of buitenplaat. Hier hebben we een plaat,
dwarshout, isolatie, dan langshout en weer isolatie erin. Om
op die manier geen doorlopende koudebrug te hebben bij
de stijl, maar alleen maar bij de kruisingen van het hout.”
Goossen: “Bij hogere Rc-waardes wordt het hout een koude-
brug. De wanden zijn hier geïsoleerd volgens Bouwbesluit –
Rc = 4,7 – maar ook dan moet je het al doen. Bij stijlen h.o.h.
van 30 of 40 cm in zo’n element ben je die Rc-waarde kwijt.
We hebben daar wel gesprekken over gehad met elkaar.
Hetzelfde geldt voor de stelkozijnen. Supergoed geïsoleerde
kozijnen met een houten stelkozijn ernaast – dat heeft geen
zin. Het hout wordt de zwakke schakel.”

Oplevering
De oplevering van het eerste appartementengebouw was in
mei, de tweede volgt in juli. De fl ats krijgen een Passiefhuis-
certifi caat.

8 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

PROJECT

04-05-06-07-08_projectdenbosch.indd 8 13-06-2022 12:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.