Aannemer 5 – 2020 – pag. 10

‘Vloerverwarming moet meetellen bij energielabel’
Het Energielabel voor Woningen moet ook het vloerverwar-
mingssysteem meewegen. Dat stelt de Bovatin in een brief
gericht aan de Tweede Kamer. De tegelzettersbond eist
samen met 21 fabrikanten/handelshuizen aanpassing van
het label, plus een heroverweging van belasting- en subsi-
dieregelingen.

Het Energielabel voor woningen houdt rekening met typen HR-ketels,
(drie)dubbel glas en andere vormen van woningisolatie, maar niet met
een verantwoord afgiftesysteem van warmte en koeling in woningen,
zoals de klimaatregelende tegelvloer. Voor de andere onderwerpen is
bovendien een waaier aan subsidie- en belastingregelingen, stelt de
bond. Bovatin en haar geassocieerde leden willen bijdragen aan een soe-
pele energietransitie bij de loskoppeling van woningen van het gasnet.
De bond verwijst naar Duits onderzoek waaruit blijkt dat de klimaatre-
gelende tegelvloer tot 50 procent energiebesparing kan opleveren. Hier-

bij moet wel opgelet worden dat vloerverwarming/vloerkoeling niet
gecombineerd wordt met een isolerende vloerafwerking, zoals tapijt,
laminaat of hout. Dat staat namelijk min of meer gelijk aan het inpak-
ken van je radiatoren met isolatiemateriaal, aldus Bovatin, dat informa-
tie verstrekt over dit onderwerp via de website Meerwaarde van Tegels.

Infinity Repair en Repair Care bundelen
krachten

Infinity Repair en
Repair Care bunde-
len de krachten. Met
de samenwerking
ontstaat er een uit-
gebreider reparatie-
systeem voor een
duurzaam en circu-
lair kozijnbehoud.

Naast een breed assor-
timent aan hoogwaardige producten voor houtreparatie voor de professionele
markt, biedt Repair Care gecertificeerde opleidingen aan in het behandelen van
houtrot en -schade. Daarnaast verzorgt Repair Care projectbegeleiding en
advies en is het een vertrouwde samenwerkingspartner voor woningcorpora-
ties.
Infinity Repair heeft vooral de focus op aangetaste kozijnen waar veelal het
advies zal zijn om het hele kozijnen te vervangen, terwijl het eigenlijk om 20 tot
30 procent aantasting van het kozijn gaat. Het ontwikkelde (KOMO gecertifi-
ceerd) systeem van Infinity Repair start bij een digitale opname, het maken van
een geprefabriceerd deelelement om deze te monteren aan het goede deel van
het bestaand kozijn.
De recente aankondiging van de samenwerking van Repair Care met Sigma Coa-
tings sluit naadloos aan bij de ambities van Sigma Coatings in het hoogwaardig
repareren van aangetaste ondergronden. In het kader van duurzame en circu-
laire oplossingen zocht Sigma Coatings jaren geleden al de samenwerking met
Infinity Repair, als technisch ondersteuner bij de ontwikkeling van het concept,
maar inmiddels ook als partner bij het vermarkten.

Oververhittingseisen iets soepeler
Een kleine versoepeling van de eisen aan een koele
woning. Daartoe heeft het ministerie van Binnenlandse
Zaken besloten nadat bleek dat de eerder gestelde eisen
lastig te halen zijn.

Begin volgend jaar gaan de nieuwe energie-eisen (BENG)
in voor nieuwbouwwoningen. Onderdeel van die eisen is
dat de woning in de hete zomermaanden enigszins koel
gehouden kan worden.
Zo’n eis is geen overbodige luxe, want de zomers worden
warmer. En door de dikke laag isolatie in nieuwbouwwo-
ningen kan de warmte van overdag ’s nachts minder goed
ontsnappen. Dat hoeft geen probleem te zijn, want in het
woningontwerp zijn verkoelingsmaatregelen vrij eenvou-
dig in te bouwen. Zoals: een groter overstek, zonwerend
glas of zonwering.
Uit een recente berekening met de daarvoor bedoelde
software bleek dat in de meeste referentiewoningen veel
maatregelen genomen moesten worden om onder de
‘oververhittingseis’ te blijven. Die eis wordt uitgedrukt
met de TOjuli, wat staat voor het risico op oververhitting.
Tot nu gold een TOjuli van maximaal 1. En onlangs nog
pleitte Claudia Bouwens, programmaleider van het Lente-
Akkoord, voor een versoepeling van die eis. Het Lente-
Akkoord is een alliantie met bouwers en projectontwikke-
laars. Die wens van het Lente-Akkoord wordt nu door het
ministerie ingewilligd: de maximale waarde voor TOjuli
gaat naar 1,2.

Meer nieuws op Aannemervak.nl

10 Aannemer nr. 5 – September 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 10 21-08-20 13:53

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.