Aannemer 5 – 2020 – pag. 11

Keurmerk BouwGarant bestaat 25 jaar. Zeker tijdens de
vorige crisis heeft directeur Rob de Groot de vraag naar
zekerheden en garanties zien stijgen. Ook dit jaar is dat
weer te bespeuren. “Maar ook als het goed gaat, is er
behoefte aan ons logo.”

De vraag naar garanties? Die is er altijd wel. “Maar op moment dat
markt onzeker is, zoals de afgelopen tijd met zo’n pandemie, schiet
iedereen in de stress. Mensen gaan op zoek naar zekerheden. Het
ging natuurlijk als een trein in de bouw. Mensen waren al blij dat ze
überhaupt een aannemer konden vinden. Toen corona uitbrak ont-
stond het gevoel: het kan zomaar de andere kant opgaan, zoals in
de vorige crisis, die immers heeft geleid tot veel faillissementen.
Banken zien dat ook en stellen dan eisen. Een hypotheek? Prima,
maar dan willen we wel dat je een bouwer kiest met afbouwgaran-
tie.”
In de vorige crisis begonnen banken met de eis dat er bij nieuw-
bouw wordt gebouwd onder garantie. Wie een hypotheek wil met
Nationale Hypotheek Garantie (NHG), moet sindsdien bouwen met
een aannemer die bij een van de waarborginstellingen – SWK,
Woningborg of BouwGarant – is aangesloten. “Wat we vervolgens
hebben gezien is dat banken óók bij woningen die boven de NHG-
grens komen, die garanties als eis zijn gaan stellen. Ik vind dat ook
wel terecht. Niet alleen als zekerheid voor de bank, maar ook voor
consument.”
Die grotere vraag naar zekerheid kwam in 2020 dus plotsklaps
weer bovendrijven. In het jubileumjaar. Al heeft corona voor
bouwbedrijven tot dusver geen grote nadelige gevolgen gehad,
ziet ook De Groot. “Elk bedrijf dat ik spreek, heeft het hartstikke
druk.”
Voor BouwGarant zelf stond er geen jubileumevenement of -congres
op de agenda. Wel een tv-commercial, die in februari en maart op
de buis was te zien. “We hebben altijd geïnvesteerd in de bekend-
heid en inhoud van de naam. Dat het echt wat biedt. Dat is voor
BouwGarant essentieel. En die naam staat wel stevig. Waarbij de
doelstelling niet kwantiteit, maar kwaliteit is.”
In de vorige crisis raakte het keurmerk door faillissementen veel
deelnemers kwijt, maar er was ook veel aanwas: alleen al in 2012
kreeg het keurmerk er 119 nieuwe deelnemers bij. En de introductie
van de nieuwbouwgarantie in 2013 was ook een belangrijke stap die
het keurmerk geen windeieren heeft gelegd. “Toen de crisis voorbij
was dacht ik: het zal nu wel rustiger worden. De telefoon gaat toch
wel bij de aannemers. Dat is niet gebeurd: er kwam nog steeds aan-
was. Dat laat zien in mijn optiek: Bouwgarant is relevant in goede én
slechte tijden. Juist in een tijd dat de markt oververhit is, is er ook
behoefte aan een logo. Want dan komen er veel cowboys op de
markt. Bouwbedrijven kunnen zich dan onderscheiden en laten zien:
wij zijn een serieus bedrijf.”

‘Bouwgarant relevant in goede én slechte tijden’

11nr. 5 – September 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 21-08-20 13:53

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.