Aannemer 5 – 2020 – pag. 13

Houtskeletbouwer krijgt
subsidie voor circulaire
woningen

Houtskeletbouwer De Mar krijgt twee mil-
joen euro subsidie voor het ontwikkelen van
circulaire woningcasco’s.

SNN – het Samenwerkingsverband van de
drie Noordelijke provincies Friesland, Gronin-
gen en Drenthe – heeft de subsidie aanvraag
van De Mar voor de ontwikkeling van een cir-
culair casco de aankomende drie jaar geho-
noreerd. Verwacht wordt dat ook de provincie
Friesland hierop nog een aanvulling zal
geven.
Dit stelt De Mar in staat om nog in 2020 met
de productontwikkeling te starten. De Mar
gaat deze plannen de komende jaren door-
vertalen naar het prefabriceren van stan-
daard elementen om een woning samen te
stellen.
De samenwerking met circulair specialist
Powered by Meaning stelt De Mar in staat om
de juiste partijen, investeerders en afnemers
te binden om vervolgens te komen tot een
geïndustrialiseerde productie van deze ele-
menten.

Ook strafpunten voor brommende binnenunit
Warmtepompen en airco’s die binnen opgesteld staan krijgen binnenkort,
net als straks ook buitenunits, ‘strafpunten’ als ze tonaal geluid produceren
– piepen of brommen.

Norminstituut NEN is een consultatie gestart waarbij belanghebbenden kunnen reage-
ren op een aanpassing op de NEN 5077, de norm voor geluidwering in gebouwen. Die
aanpassing gaat over tonaliteit. In de normtekst wordt geen voorbehoud gemaakt voor
een bepaald type installatie. De tonaliteitsregeling is dus in principe voor alle installa-
ties.
Tonaal geluid is geluid waarbij één toonhoogte veel harder klinkt dan andere tonen.
Installaties hoor je dan piepen of brommen – iets wat de meeste mensen erg storend
vinden. Dat moet dus in de normen terugkomen, vindt de NEN.
Ook bij buitenunits van airco’s en warmtepompen komt er binnenkort regelgeving rond
geluid en tonaliteit. De norm voor binnenunits die nu door de NEN wordt voorgesteld is
qua tonaliteit op deze geluidseis voor buitenunits geënt. Al naar gelang de heftigheid
van de geproduceerde tonale geluiden, krijg je strafpunten. Deze tonaliteitscorrectie
gaat in stappen van 1 dB, van 0 dB tot en met 6 dB.

PEFC-certificaat voor biocomposiet
Innodeen uit Lochem heeft
het PEFC-certificaat ontvan-
gen voor haar circulaire bio-
composiet genaamd Com-
podeen WFC (Wood Fibre
Composite). Het bedrijf ont-
vangt het keurmerk omdat
het heeft aangetoond dat zij
voor de productie van de
WFC-producten uitsluitend
houtvezels verwerken die
afkomstig zijn uit duurzaam
beheerde bossen.

Compodeen bestaat uit 72 procent houtvezel, afkomstig uit reststromen van duurzaam
beheerde bossen. Door de toevoeging van polypropylene (PP) bij extrusie ontstaat een
milieuvriendelijk, weerbestendig materiaal met de natuurlijke uitstraling van hout.
Het geoctrooieerde extrusieproces schikt de houtvezels in de lengterichting, waardoor
Compodeen zijn uitzonderlijke sterkte krijgt. Bovendien kan er een wapening van staaldraad
worden toegevoegd voor specifieke doeleinden.
Compodeen is leverbaar in zes verschillende natuurtinten en kan volledig worden herge-
bruikt, zo kent de productie geen afval. Afkort en opstart materiaal dient als grondstof voor
nieuwe producten zonder kwaliteitsverlies.
Compodeen wordt onder andere ingezet in de bouw en gevelindustrie als duurzaam alter-
natief voor gevelbekleding (DBP SIDING), nood-accommodatie, tuinhuizen, aanbouwen (DBP
HOUSING) en voor de Grond- Weg- en Waterbouw als oeverbeschoeiing, vlonders, steigers
e.d. Alle producten en materialen van Innodeen onderscheiden zich door hergebruik en
duurzame toepassingen.

13nr. 5 – September 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 13 21-08-20 13:53

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.