Aannemer 5 – 2020 – pag. 16

Nieuwe strategie Raab Karcher Prefab werkt

Samen met aannemer werken aan
effectiever bouwproces op hoog niveau
Sinds kort vaart Raab Karcher Prefab een andere,
nieuwe koers. De werkvoorbereiders op deze afdeling
willen samen met de aannemer meedenken hoe een
geprefabriceerd gebouw het best wordt gerealiseerd.
Niet meer: u bestelt, wij leveren het losse prefab
element, maar partner zijn van de aannemer in het
complete prefab bouwproces, redenerend vanuit de
kwaliteit van het totale casco.

Bij Raab Karcher proeven de prefab-specialisten
dat de tijd rijp is om het prefab bouwproces naar
een hoger (kwaliteits-)niveau te tillen. Dat betekent
aan de ene kant de aannemer ondersteunen van
bouwkundig uitwerp en engineering tot en met
uitvoering en nazorg. En anderzijds door een totaal
prefab pakket van wanden, vloeren en dakkap aan
te bieden voor een gebouwcasco. Elementen die qua
detaillering en aansluiting naadloos op elkaar zijn
afgestemd en wat dus de bouw(fysische) kwaliteit
verhoogt.

Het prefab dak
heeft gevolgen
voor de onderlig-
gende construc-
tie (foto Vogel-
zang)

Deze nieuwe visie houdt in dat de prefab afdeling
van Raab Karcher Prefab aanvragen van aannemers
anders benadert. Kritischer, diepgaander zo u wilt.
“Tot voor kort namen we bij wijze van spreken
alle aanvragen in behandeling onder het motto: u
vraagt om een bepaald vloersysteem en wij rekenen
en leveren”, zeggen hoofd verkoop Prefab Hugo
Koopman en operationeel manager Richard Kerkdijk
van Raab Karcher Prefab. “Wij gaan nu gericht met
de desbetreffende aannemer om tafel te zitten om
maatwerk voor hem te maken. Voorwaarde is wel dat
wij dan aan de voorkant van het project in beeld zijn.
We zoeken naar de best mogelijke oplossingen in de
constructie -en montagewijze en welke prefab wand-,
vloer- en dakelementen daarbij passen. Kijk, in het
ene project past beter een kanaalplaatvloer, terwijl
bij een ander project een ribcassettevloer beter is.
We zijn er op gericht om een totaalconcept aan te
bieden in plaats van losse prefab elementen.”

Nieuwe strategie werkt
De nieuwe strategie werkt, want volgens Koopman
nemen steeds meer mkb-aannemers de moeite
om Raab Karcher Prefab zo vroeg mogelijk bij

16-17_advertorialraabkarcher.indd 16 24-08-20 09:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.