Aannemer 5 – 2020 – pag. 17

Advertorial

De werkvoorbereiders van Raab Karcher Prefab denken met de to-
tale constructie mee (foto Raab Karcher)

Bij voorkeur een op elkaar afgestemd prefab casco engineeren (foto
Raab Karcher)

de constructie en engineering van het gebouw
te betrekken. Vanuit Raab Karcher worden de
werkvoorbereiders intern opgeleid om samen met
de aannemer dit intensievere voorbereidingsproces
te doorlopen. In de wetenschap dat de aannemer
in de uitvoering veel effectiever en sneller opereert
met wellicht minder personeel tegen lagere kostprijs.
Kerkdijk: “De traditionele bouw kan op haar huidige
manier niet doorgaan, want anders halen we de
enorme bouwachterstand die we al hebben niet
meer in. Hoe meer tijd een aannemer steekt in
de juiste prefab toepassing en engineering, hoe
effectiever en korter de uitvoering. Gelukkig zien
we dat ook steeds meer aannemers die omslag in
denken maken.”
Vooral de middelgrote en kleinere aannemers kan
Raab Karcher Prefab professioneel begeleiden in
de prefab engineering en constructie. De meeste
mkb-aannemers hebben daar simpelweg te weinig
tijd voor om daar zelf veel energie in te steken,
omdat ze het al druk genoeg met de dagelijkse
werkzaamheden. De prefab-specialisten van Raab
Karcher gaan deze ondernemers ondersteunen
in het samenstellen van de prefab-constructie,
het uitvoeren van clash-tests, uitwisseling van
3D-modellen en uiteraard de productie van duidelijke
doorsnede- en detailtekeningen van prefab dak-,
vloer- en wandelementen. Daarnaast is een goede
integratie van bouwkundige en installatietechnische
elementen noodzakelijk, want tegenwoordig worden
op de bouwplaats al complete prefab-badkamers
met ingebouwd sanitair geleverd. Ook de prefab
meterkast is geen onbekend verschijnsel meer in
nieuwbouw en renovaties.

Geld besparen en effectiever bouwen
Vanwege de grotere complexiteit en de strengere
duurzame eisen die aan gebouwen worden gesteld
is een uitgekiende detaillering in de ontwerp- en
engineeringsfase meer dan ooit onmisbaar. Van
tevoren moeten alle aansluitdetails tussen wand-

, dak- en vloerelementen tot in de finesses zijn
doorgerekend en ontworpen om te kunnen voldoen
aan wet- en regelgeving. “Zo nauwkeurig als de
constructeur zijn berekeningen maakt, zo moet
de aannemer ook het gebouw bekijken en gaan
bouwen. Ik wil ermee zeggen dat bijvoorbeeld
het dak een constructieve invloed heeft op alle
onderliggende onderdelen”, aldus Kerkdijk.
“Aannemers kunnen veel geld besparen en sneller,
effectiever bouwen als er meer energie in een
degelijke werkvoorbereiding wordt gestoken. Wij
kunnen hem daarin totaal ontzorgen, tot aan het
maken van een complete logistieke planning in de
uitvoering.”

Complete ontzorging aannemer
Complete ontzorging houdt ook in dat de aannemer
niet meer apart een prefab vloer, dakkap en
wandsysteem hoeft ‘in te kopen’ en separate
werktekeningen hoeft te maken. Wat dat betreft
neemt Raab Karcher Prefab de regie over door
vanuit het totaalcasco de juiste oplossingen aan te
bieden. “Het is veel beter om in één gesprek alle
prefab systemen voor het complete casco door te
nemen. Dat werkt veel sneller en efficiënter en biedt
de aannemer veel meer inzicht. Bovendien is hij door
deze integrale werkwijze veel beter in staat om te
voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteitsborging
stelt. Want in dat dossier moet je als aannemer echt
de aansluitdetails tussen de diverse elementen in
orde hebben en mogen er zich geen isolatielekken of
clashes voordoen!
Voor Raab Karcher Prefab betekent deze nieuwe
koers dat er flink geïnvesteerd wordt in nieuwe
softwareprogramma’s en opleiding van personeel.
“We willen ons wat dat betreft echt onderscheiden
van andere reguliere bouwmaterialenhandelaren.
Samen met de aannemer optrekken om sneller en
effectiever op een kwalitatief hoogstaand niveau
prefab te bouwen met dezelfde hoeveelheid
personeel, dat is onze uitdaging!”

16-17_advertorialraabkarcher.indd 17 24-08-20 09:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.