Aannemer 5 – 2020 – pag. 20

Keep it simple, is zijn pleidooi. “Wij halen er niets uit. We
doen de bewerking op het kozijn.” Er gaat beter glas in –
HR++ in de meeste gevallen – en de luchtdichting wordt zo
nodig verbeterd. “Daar is tegenwoordig een renovatieflapje
voor. Dat timmeren we op het kozijn tegen de neggekant aan
met een lat en dan hebben we dat ook opgevangen.”

Resultaat: het kozijn kan weer mee voor dertig jaar (dat
garandeert het concept), maar waarschijnlijk veel en veel
langer. Via een chip in het deelelement zijn ook nog allerlei
projectgegevens uit te lezen, waaronder de montage-
gegevens voor de vakman. Het hele proces is KOMO-gecerti-
ficeerd. Er is weinig materiaal, weinig transport en er is ook
geen grote bouwplaats nodig. “Geen bokken, geen kraan.
Een eenvoudig schildersteiger volstaat vaak voor de uitvoe-
rende partij, meer niet.”

Rekenmodel
Heijmen staaft zijn circulaire pleidooi met rekenmodellen
van Centrum Hout. Van een project van 45 woningen aan de
Hofstedestraat in Rotterdam – uitgevoerd door Kloet Onder-
houd – heeft hij de cijfers van verschillende scenario’s
paraat.

‘We willen CO2 besparen, duurzaam bouwen,
circulair bouwen – dit is laaghangend fruit’

De freesmal waarmee
de S-vorm wordt

gemaakt.

De bestaande kozijnen van gevingerlast grenen bedragen in
totaal 28 kuub, wat volgens het rekenmodel overeenkomt
met 22.226 opgeslagen kg CO2. “Daar halen we 8,19 kuub uit.
Dat weten we exact, omdat we alle deelelementen inmeten.
Dat komt overeen met 6501 kg vastgelegde CO2. En we bren-
gen daar Accoya voor terug, wat 6350 kg vastgelegde CO2 is.”
De besparing ten opzichte van een nieuwe kozijn is dan 71
procent kg CO2. “Als je nieuwe kozijnen zou aanbrengen, dan
ga je de oude weggooien. Daar komt wat nieuws voor terug,
zeker, maar in eerste instantie ga je er 22.226 kg aan CO2 uit-
halen, wat overeenkomt met 99.223 km aan uitlaatgassen
van een gemiddelde gezinsauto.”
“Nog beroerder wordt de som als men besluit om kunststof
kozijnen terug te plaatsen”, rekent Heijmen verder. “Dan ga
je nóg eens 138.913 kg CO2 verspillen, want dat heeft het
gekost om die kunststof kozijnen te produceren. Dat is
samen 161.139 kg CO2, oftewel 719.370 km aan uitlaatgassen.”
En dan is dit een project van nog maar 45 woningen. “Ik
hoop hiermee bewustwording te creëren bij partijen in de
bouw. We willen CO2 besparen, duurzaam bouwen, circulair
bouwen – dit is laaghangend fruit. Als we de 720.000 stuks
kozijnrenovaties die jaarlijks plaatsvinden op deze manier
benaderen, dan hebben we het over een besparing van mil-
joenen kilo’s CO2-uitstoot. En daar hoeven we niet zoveel
ingewikkelds voor te doen. Alleen anders gaan handelen.”
Verban in ieder geval zoveel mogelijk de kunststof kozijnen,
gaat hij verder. “Op sommige lastig te bereiken plekken

20 Aannemer nr. 5 – September 2020

Gebouwschil

18-19-20-21_kozijn.indd 20 21-08-20 13:54

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.