Aannemer 5 – 2020 – pag. 21

Drie foto’s links
Deelvervanging in
stappen. Kozijnstijlen
worden in S-vorm
doorgefreesd tussen
het aangetaste en te
monteren nieuwe
deelelement van
Accoya.

Planning
Niet alleen technisch is het Infinity Repair-concept goed doordacht, er
hangt ook een industriële planning aan, gebaseerd op alle uitvoerende
handelingen opgedeeld in een kwartier. Daarmee kan een woning per dag
worden gedaan.
Dit zorgt voor duidelijkheid, zowel in afspraken met de opdrachtgever over
bijvoorbeeld doorwerkmaatregelen, als voor bewoners. “De afsprakenkalen-
der is zo strak als een snaar en werkt geweldig, zoals een lean planning is
bedoeld”, zegt Heijmen. “Weken vooraf zijn bewoners geïnformeerd. Het is
allemaal veel duidelijker. Op het project van Kloet was de bewonersbeoor-
deling gemiddeld een 9,0. Dat is bizar hoog.”

Aan de Hofstedestraat in Rotterdam zijn 45 woningen verbeterd door Kloet Onderhoud.
Bewonerstevredenheid: een 9.

kan ik het me voorstellen in verband met onderhoud, maar
als het enigszins kan: kappen ermee. Het is een product
waarvan we ons over twintig à dertig jaar afvragen wat we
er toch mee moeten. Recyclebaar? Als je met ingewijde
techneuten praat, blijkt dat ze nog geen vijf procent oud
kunststof kwijt kunnen in nieuwe producten, anders gaat
het nieuwe materiaal al te zwaar degraderen en haal je
de kwaliteitsnormen niet meer. Kortom: je moet twintig
kunststof kozijnen shredderen om één nieuwe te kunnen
maken.”

Hout composteren
Dan nog het afgedankte stuk kozijn. Daarvan zou je eigenlijk
de verfresten willen afschrapen, zegt Heijmen. “Maar dan zit
je ineens in de recyclingwereld, met alle vergunningen die
daarbij horen. In Nederland is dit qua wetgeving nog niet
akkoord.”
Wat als het zou mogen? “Dan hebben we weliswaar een
paar emmers verfafval, maar dit is nog altijd beter dan het
geheel de verbrandingsoven in of naar een andere vernieti-
ging. En als het hout schoon is, kun je het composteren.
Breng het weer terug de natuur in. Dan is het een voedings-
bodem en is het hout optimaal gerecycled. Dat lijkt mij
beter dan allerlei dure herbestemmingen en ingewikkelde
processen. Het is het kwetsbaarste gedeelte dat je er uit-
haalt, waarschijnlijk met al enige schimmelvorming erin.
Ook hier pleit ik voor laaghangend fruit.”

21nr. 5 – September 2020 Aannemer

18-19-20-21_kozijn.indd 21 21-08-20 13:54

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.