Aannemer 5 – 2020 – pag. 25

afgelopen vijf jaar werd op relatief bescheiden schaal erva-
ring opgedaan met dit mengsel van hennephout en
hydraatkalk in voornamelijk de particuliere bouwsector,
maar de laatste tijd krijgt de leverancier van de prefab kalk-
hennepwanden voor Ecodorp Boekel, Dun Agro Hemp Group
uit Oude Pekela, het steeds drukker.

Dampopen constructie
Volgens directeur Patrick Schreven van ECO+BOUW is het
nog niet vaak voorgekomen dat prefab kalkhennepwanden
voor een dergelijke grote serie woningen als in het Ecodorp
worden toegepast. Schreven koos onder meer voor kalkhen-
nep, omdat de opdrachtgever het graag wilde en het materi-
aal op grote schaal CO2 en stikstof bindt en een dampopen
werking heeft. Zodoende zijn een spouw en folie overbodig
en kan er dus efficiënter worden gebouwd.
De ecologische bouwer koos voor een prefab versie, omdat
bij een ‘groot’ project als Ecodorp handmatige verwerking
van kalkhennep op de bouwplaats te tijdrovend en te kost-
baar is. “Bovendien moet dat heel nauwkeurig gebeuren.
Dun Agro Hemp Group heeft een eigen productiefaciliteit
opgezet na jarenlang onderzoek naar een optimaal proces
voor prefab kalkhennep elementen, dat uitmondde in de
bouw van een prefab kalkhennepwoning.”

Aanpassingen kalkhennep gevelelementen
Overigens had de prefab constructie voor de 36 circulaire
woningen in Ecodorp nog wat voeten in de aarde. Samen
met Dun Agro Hemp Group en de projectarchitect Huub van
Laarhoven heeft ECO+BOUW aanpassingen gemaakt aan de
kalkhennep gevelelementen. “Er zijn allerlei verbeteringen
doorgevoerd aan bepaalde detailleringen”, zegt Schreven.
“Zo zijn er bevestigingen aangebracht voor de kozijnen om
deze makkelijker te plaatsen. Bovendien heeft elk element
op vier plekken opleggingen gekregen om de Cross Lamina-
ted Timber verdiepingsvloer te dragen. Dat maakt het wel
wat bewerkelijker in de engineering, maar in het werk zoiets
doen, is niet haalbaar. Nu kun je met prefab gewoon door-
bouwen, ongeacht de temperaturen. Kalkhennep kun je
onder een bepaalde temperatuur niet in het werk storten.”

Lange uithardingstijd
Na de productie van de kalkhennep wandelementen moes-
ten ze eerst twee tot drie maanden uitharden. Als je een
nadeel van het materiaal moet noemen, is het de lange uit-
hardingstijd. Schreven vindt dat niet zo’n punt: je moet er
rekening mee houden in de planning. Na een intensieve
werkvoorbereiding was het op 29 juni zover: de eerste pre-
fab elementen kwamen aan op de bouwplaats. “Een span-
nend moment, zeker omdat we voor de eerste keer met
deze prefab kalkhennepwanden werken.”

Ecodorp Boekel
bestaat uit 36
circulaire woningen
die met ecologische
materialen gebouwd
worden.

Productie draait overuren
De productie van prefab kalkhennep bouwelementen
draait overuren bij Dun Agro Hemp Group in het hoge
noorden. Steeds meer ecologische zelfbouwers, archi­
tecten en non­profitorganisaties hebben het materiaal
in het vizier als gevel­, binnenwand­ of vloerelement.
“We krijgen het steeds drukker”, zegt bedrijfsleider
Herman Kaijser, “ook in het buitenland.”
De van oorsprong hennepteler heeft sinds enkele jaren
een productiefaciliteit in Oude Pekela, omdat de vraag
steeds meer toenam. “Geperst hennephout in combi­
natie met gehydrateerde kalk heeft een constante kwa­
liteit en is daardoor uitstekend geschikt om als prefab
element te verwerken.”
In de fabriek maakte Dun Agro Hemp Group voor het
project in Boekel een mal van een hsb­wand. In de
bekisting wordt het mengsel van kalk en hennephout
gestort. Onder een grote pers wordt de smurrie gedu­
rende circa een kwartier tot een massief blok geperst.
Na twee maanden droging en uitharding is het element
klaar voor montage op de bouw. De elementen voor
Ecodorp Boekel variëren in maatvoering; alle zijn 2,66
meter hoog en 2 à 3 meter breed.

25nr. 5 – September 2020 Aannemer

22-23-24-25_kalkhennep.indd 25 21-08-20 13:58

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.