Aannemer 5 – 2020 – pag. 27

terrain zijn gemetselde spouwmuren, waarvan de spouw
later is voorzien van wapeningsmatten en is volgestort met
beton. De betonvloer van het souterrain loopt circa vijftig
centimeter buiten de buitengevels door.
Duidelijk wordt ook wat er niet is gebeurd. Er is geen isolatie
tegen de buitenzijde van de buitengevels aangebracht, de
buitenzijde van het metselwerk is niet waterdicht gemaakt
en in de kim zit geen waterkerende voorziening (kimplaten).

Misvatting
Bij het maken van de tekeningen voor de verbouwing, is de
architect ervan uitgegaan dat het hier om massieve, beton-
nen kelderwanden gaat. Niet dus. Een probleem bij de toe-
gepaste bouwwijze is dat de controle op grindnesten in het
gestorte beton ter plaatse van de kim nooit meer mogelijk
is. Omdat bij het trillen/verdichten van betonwerk het risico
bestaat dat metselwerk uiteenspat, wordt dit vaak te voor-
zichtig of helemaal niet uitgevoerd. Het gevolg: grindnesten,
waardoor vocht van buiten naar binnen kan treden.
Het grondwater ligt dan wel veel dieper dan de souterrain-
vloer, maar er is ook nog zoiets als in de grond wegzakkend
regenwater. Dit zakwater komt dan op de onder de woning
uitstekende souterrainvloer terecht en kan via de grindnes-
ten in het souterrain trekken.
Uit vochtmetingen bij de vochtplekken onder aan de bui-
tengevels blijkt dat de muren hier verhoogd vochtig tot nat
zijn. De meetgegevens komen overeen met wat de bouwpa-
tholoog aan de hand van de foto’s al concludeerde.

Had de aannemer dit probleem kunnen/moeten zien? Ja. De
vakman had zich moeten verdiepen in de bouwwijze en de
constructie van de kelder. Dan had hij gezien dat er een
reële mogelijkheid bestond voor openingen/grindnesten in
de buitengevel.

Herstel
Het aanbrengen van een waterkerende voorziening ter
plaatse van de kim moet verdere problemen voorkomen.

‘De eens zo glad gestuukte
buitenmuren zijn veranderd in
een maanlandschap’

Het beton in de spouw moet dus geïnjecteerd worden. Van
binnenuit is dit het eenvoudigst en het goedkoopst. Maar
dan kan het zakwater nog altijd in de gevelconstructie trek-
ken tot aan de waterkering.

In dit geval moet er van buitenaf worden geïnjecteerd. Het
souterrain moet dan worden uitgegraven. Het grote voordeel
is wel dat de buitenzijde gelijktijdig kan worden geïsoleerd.
Daardoor blijft de binnenzijde van de souterrainwanden
warmer, wat het klimaat in het souterrain ten goede komt.
Ook kan dan de buitenzijde waterkerend worden behandeld,
als eerste ‘extra’ waterkerende laag.

27nr. 5 – September 2020 Aannemer

Zakwater is via de
souterrainvloer en de
grindnesten in de
muren naar binnen
getrokken.

Het beton in de
spouw moet van
buitenaf worden
geïnjecteerd.

26-27_bouwschade.indd 27 21-08-20 14:00

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.