Aannemer 5 – 2020 – pag. 37

hebben. Het leidt namelijk tot een zeer efficiënt ontwerp-
en uitvoeringsproces.

Gezamenlijk overleg in vroeg stadium
Er bestaat geen universele standaardoplossing voor ener-
gieneutraal bouwen. Aan het begin van een project neemt
de initiatiefnemer honderden besluiten. In een traditionele
aanpak komt men er vaak op terug, met een grillig ontwerp-
proces tot gevolg. Maar vooral komen ambities onder druk
als uiteindelijk definitieve prijzen op tafel liggen.
Gezamenlijk overleg in een vroeg stadium met het volledige
ontwerp- en bouwteam en de initiatiefnemer is de basis
voor een afgewogen beslisproces. Wie de AZEB-route volgt
neemt besluiten door alle aspecten en de effecten op het
resultaat al vroeg in beeld te brengen.
Als de uitvoerende partijen aan de ontwerptafel zitten, kun-
nen aspecten waarin ze uitblinken deel uitmaken van dit
plan. Ervaring en kennis vullen elkaar aan en versterken
elkaar, waardoor beslissingen volgen uit een gezamenlijk
creatief proces, waaraan ieder zich committeert.

Optimum tussen kosten en prestaties
Zo gedetailleerd mogelijke kostenramingen in een vroege
ontwerpfase brengen de haalbaarheid in beeld. Daardoor

In 17 stappen brengt
de AZEB-methode
structuur in alle
projectfases en dat
leidt tot een
betaalbaar
energieneutraal
gebouw met
voorspelbare
prestaties en
kwaliteit.

kun je tijdig sturen op het ontwerp als dat nodig is. Ook de
effecten op het gebruik van het gebouw maken deel uit van
het beslisproces. Door de totale gebruikskosten in relatie te
brengen tot de kwaliteit en de stichtingskosten kom je tot
een optimum. En lijkt dat lastig haalbaar, dan kom je in
overleg met elkaar juist tot creatieve oplossingen.

Kwaliteitsborging als motivatie
Intrinsieke kwaliteitsborging in een geoptimaliseerd
bedrijfsproces is volgens AZEB dé sleutel voor succes in het
nieuwe tijdperk van energieneutraal bouwen en renoveren.
Opdrachtgevers koppelen vaak hun wensen over het toe-
komstige gebouw aan bekende technische oplossingen. De
valkuil voor architecten, bouwers en installateurs is om
hiermee direct aan de slag te gaan en het ontwerp en de
aanbieding erop te baseren. “U wilt uw dak laten isoleren?
Wij maken wel de aanbieding en we regelen ook de subsi-
die.” En als het dak dan is vervangen, is het huis toch niet
comfortabel en de energierekening niet echt gedaald. Want
de warmte verdwijnt nog steeds door de niet geïsoleerde
ramen, vloeren, gevels en luchtlekken. Om maar te zwijgen
over de lock-in als het dakvoetdetail niet luchtdicht is en
niet is voorbereid voor een latere aansluiting met de gevel-
isolatie.

37nr. 5 – September 2020 Aannemer

36-37-38-39_energieneutraal.indd 37 21-08-20 14:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.