Aannemer 5 – 2020 – pag. 39

en bouwproces, zelfs tot na oplevering. En je doet het zoveel
mogelijk samen. Want zonder commitment van het ontwerp-
en bouwteam aan deze kwaliteitsgedreven aanpak is een
V&V-plan nutteloos papierwerk. De kwaliteitscontroles zijn
in eerste instantie intern en vinden plaats op logische
momenten.
Later volgen ook onafhankelijke controles, metingen door
derden, enquêtes. Bijvoorbeeld passiefhuiscertificering. De
passiefhuisstandaard biedt de wetenschappelijke basis voor
betaalbare, comfortabele, bijna-energieneutrale gebouwen.
Doordat alle gebouwaspecten goed op elkaar worden afge-
stemd zorgt passief bouwen voor balans in een BENG.
Omdat de energetische berekeningen best complex en fout-
gevoelig kunnen zijn, is externe controle al tijdens het ont-

werpproces erg de moeite waard. Ook omdat de certificeerder
meedenkt in het optimaliseren van het ontwerp, met focus
op gezondheid, comfort en betaalbaarheid. Later volgen op
gezette tijden controles op de bouwplaats. Als het bouwteam
weet dat de controles plaatsvinden, wordt er meestal echt
gebouwd zoals het ontwerp dat aangeeft (en dat is nog lang
niet de norm). Door dat beetje extra aandacht gaat er veel
minder fout.

Dit artikel is samengesteld uit drie artikelen over AZEB,
eerder dit jaar verschenen op Aannemervak.nl en daar te
vinden (zoek op trefwoord AZEB). Inschrijven voor het slot­
congres kan via https://www.duurzaamgebouwd.nl/
agenda/20201027­azeb­slotcongres

Sparren is de succesformule
Bouwers zijn doorgaans geen praters. Maar juist door
goed te sparren met je collega’s, partners in je project-
team en de opdrachtgever kom je tot een intelligent
proces en optimale oplossingen. Gelijkwaardige com-
municatie en een transparante informatiestroom lei-
den naar (keten)samenwerking en dat kan veel om-
wegen, tijd, materiaal, energie en dus geld besparen.
Korte lijnen op de werkvloer zijn een successtory op
zich. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat de bedoeling

is. Het belang van luchtdicht bouwen bijvoorbeeld, kun
je echt iedereen uitleggen. Betrokkenheid bij het resul-
taat ontstaat door het mandaat om binnen je takenpak-
ket zelfstandig te kunnen beslissen wat moet gebeuren.
Maar ook door de flexibiliteit om je collega’s bij te staan
of om hulp te vragen. En door handelingen – zelfs uit
een andere discipline – over te nemen als dat voor het
geheel beter uitkomt. Betrokkenheid zorgt vaak op zijn
minst voor wat busjes minder voor de deur.

39nr. 5 – September 2020 Aannemer

36-37-38-39_energieneutraal.indd 39 21-08-20 14:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.