Aannemer 5 – 2020 – pag. 43

zicht op de financiën en de communicatielijnen zijn kort.
Dat voorkomt verrassingen achteraf. Met de bijbehorende
oeverloze discussies over wat wel of niet is afgesproken.
Want eenmaal getekend, is goedgekeurd. Daar kunnen vak-
mensen altijd op terugvallen. Je staat sterker.”

Fijne bijkomstigheid: naast dat het hele proces van docu-
menteren en informatie verzamelen met de app wordt ver-
eenvoudigd, staat alle projectinformatie bij elkaar. Dat
scheelt tijd. Financiële winst is er ook te behalen. “Meerwerk
betekent vaak water bij de wijn doen. De klant wil steeds
meer extra’s, maar schrikt van het eindbedrag. En ach, je
bent de beroerdste niet en haalt er wel wat euro’s af. Zo
kost het geld in plaats van dat het wat opbrengt. Doordat
het meerwerk direct wordt benoemd in de app, geef je de
klant een keuze. Dit is wat je krijgt: wil je daar meer voor
betalen? Ik merk dat ze veel sneller akkoord gaan.”

Informatie delen
Je bepaalt overigens zelf wat je met klanten deelt. Of met ande-
re vakmensen, die je kunt koppelen aan een specifiek project
in de app. Bijvoorbeeld omdat een ingehuurde kracht bij een
badkamerrenovatie het tegelen voor zijn rekening neemt.
Van daaruit is het een kleine stap naar het toevoegen van

private kwaliteitsborgers, die straks met de invoering van de
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen hun intrede gaan
doen. Zo kan er meteen digitaal worden gecheckt en geac-
cordeerd. “Griptool speelt als eerste in op deze nieuwe
werkwijze”, aldus Bevelander.

Abonnement
De app is niet gratis. Er zijn drie soorten abonnementen.
“Welk abonnement ook, iedereen heeft dezelfde versie van
de tool. Met dezelfde mogelijkheden.” Het verschil zit hem in
het aantal lopende projecten/vakmensen dat je kunt toe-
voegen, respectievelijk vijf, tien of twintig. “Bij archivering
van een project komt een nieuw project vrij.”

Toekomstplannen
Bevelander en Van der Deijl hebben grootse plannen met
de Griptool. Waar de app zich nu nog focust op het inzichte-
lijk maken van meerwerk, samenwerking en projecten, wor-
den daar geleidelijk meerdere functies aan toegevoegd.
Denk aan urenregistratie en planning. Bevelander: “Zolang
de tool maar simpel blijft en het écht iets toevoegt. Het
moet de ondernemers in de bouw ontlasten.”

www.griptool.nl

‘Alle projectinformatie altijd bij de hand’
Ruud van Bree – van aannemersbedrijf Van
den Eijnden – Van Bree Bouw – is Griptool-
gebruiker van het eerste uur. De app is een
uitkomst voor zijn bedrijf. Als het gaat om
meerwerk, maar ook om het in contact blij-
ven met zijn klanten. “In het overgrote deel
van mijn projecten zit meerwerk. Vaak wordt
er dan gezegd ‘maak maar’ en moet je ach-
teraf toch over de prijs discussiëren. Die
strijd hoef ik nu niet meer te voeren. Ik kan
meteen op een meerwerkverzoek reageren
door per onderdeel meerwerk toe te voegen.
Vervolgens krijgt de klant een seintje met
het verzoek om toestemming. Ze zien de
prijs, zien ook wat het doet op het totale
kostenplaatje. Datzelfde geldt voor de
betaalstatus van het hele project: de app
maakt inzichtelijk wat is betaald en wat niet.
Daarmee houdt de klant grip op zijn budget.”
De kracht van de Griptool? “Het schept dui-
delijkheid. En je hebt altijd alles van een
project bij je, in één tool. Gewoon, op je
telefoon.”

43nr. 5 – September 2020 Aannemer

Aannemer Ruben
Bevelander (links) en
developer Michiel
van der Deijl willen
vakmensen
ontlasten.

Zicht op de financiën. Meerwerk toevoegen aan de offerte. Je bepaalt zelf wat je deelt.

42-43_griptool.indd 43 21-08-20 14:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.