Aannemer 5 – 2020 – pag. 49

State-of-the-art-glasassortiment
VELUX dakramen brengen al bijna tachtig jaar daglicht en
frisse lucht in gebouwen. Beglazing is een van de belangrijk-
ste onderdelen van een dakraam en een slimme manier om
de prestaties ervan te verbeteren. Sinds 1 mei worden alle
VELUX dakramen geleverd met nieuwe glaselementen, stan-
daard voorzien van vier premium eigenschappen. De gehar-
de buitenruit maakt het glas nog beter bestand tegen
impact van buitenaf, zoals extreme weersinvloeden. De gela-
mineerde binnenruit voorkomt dat glasscherven loskomen
bij onverhoopte glasbreuk. De geluidsreductie van regen-
contact wordt bereikt door een folie die het geluid van
regendruppels met wel 25 procent vermindert en verzacht.
En een speciaal uv-filter voorkomt verkleuring van het inte-
rieur.

Nog meer zekerheid
De nieuwe standaard beglazing biedt hierdoor nog meer
veiligheid, zekerheid en wooncomfort en is getoetst
volgens de normen die hiervoor leidend zijn: NEN-EN 1990,
NEN-EN 1991 deel 1 en NEN 2608. Die zekerheid wordt straks
extra belangrijk wanneer de Wkb naar alle waarschijnlijk-
heid vanaf 1 januari 2022 wordt ingevoerd.
Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoe-
zicht te verbeteren. Onafhankelijke kwaliteitsborging en een
uitgebreidere aansprakelijkheid van aannemers moeten
hiervoor gaan zorgen. Bouwers moeten bijvoorbeeld aan de
hand van verschillende dossiers inzichtelijk maken hoe ze
een opdracht hebben uitgevoerd. “Deze wet bepaalt echter
ook dat aannemers aansprakelijk zijn voor alle gebreken die
na oplevering van een opdracht optreden. Daarom wordt
de kwaliteit van producten die een aannemer tijdens een
opdracht toepast nog essentiëler, want hoe beter de kwali-
teit van de producten, hoe minder kans dat een opdracht-
gever terugkomt met de vraag om problemen op te lossen”,
vertelt Pier Bosscher, Channel Manager bij VELUX Nederland.

Keuze aan mogelijkheden
Binnen het nieuwe standaard glasassortiment ligt nog een
ruime keuze aan mogelijkheden. De wensen en behoeften
van de gebruikers en opdrachtgever bepalen samen met de
oriëntatie, ligging en situatie van een gebouw de eisen
waaraan beglazing moet voldoen. “En dat moet dan ook
allemaal bij de keuze voor de juiste glastoepassing worden
meegenomen. De verschillende glaseigenschappen bieden
oplossingen voor verschillende behoeften in wooncomfort.
In een gebied met veel (omgevings)geluid, zorgt geluidredu-
cerende beglazing voor rustige en stillere ruimtes. Beglazing
met een lage U-waarde zorgt voor een hoge thermische iso-
latie en is aan te raden wanneer gekozen wordt voor een

dakraam op de noordzijde van een gebouw. Worden de dak-
ramen op het zuiden gepositioneerd en schijnt de zon er
regelmatig op, dan is de keuze voor warmtewerende begla-
zing aan te bevelen. De temperatuur in de woning blijft dan
aangenaam. Als het dakraam via opklimbaarheid bereikbaar
is, is een inbraakwerend dakraam, dat in aanmerking komt
voor het PolitieKeurmerk Veilig Wonen® essentieel. Door
een bewuste keuze te maken in de beglazing in het dakraam
vergroot je het leef- en wooncomfort van de gebruikers en
bied je als aannemer altijd een state-of-the-art-product
aan, waardoor het risico op aansprakelijkstelling vanuit de
nieuwe Wet kwaliteitsborging verder tot een minimum wordt
beperkt”, aldus Bosscher.

Energie-efficiënt en veilig
Door de luchtdichtheid van het dakraam en de hoge thermi-
sche isolatie van de nieuwe standaard beglazing kunnen
VELUX dakramen ook worden meegenomen in de totale
energietransitie van een woning en zijn ze klaar voor de
aankomende BENG-eisen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met
VELUX

49nr. 5 – September 2020 Aannemer

48-49_veluxexpertcase.indd 49 24-08-20 09:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.