Aannemer 5 – 2020 – pag. 55

Constructieve ankers
27 oktober 2020
Bouwmensen Nieuwegein
Om goede ankerverbindingen te plaat-
sen, zijn een correct ontwerp en nauw-
keurige uitvoering noodzakelijk. Cursus
over het gedrag van ankerverbindingen,
de verschillende types en de aan-
dachtspunten bij plaatsing.

www.betonvereniging.nl

Building Holland
27 – 29 oktober 2020
RAI Amsterdam
Bouwevenement waarbij de thema’s cir-
culariteit, energietransitie en slim &
gezond centraal staan. Met de nieuwste
innovaties, vooraanstaande experts en
koplopers.

www.buildingholland.nl

Veilig werken op hoogte
datum en locatie in overleg
De opleiding Veiligheid Algemeen ver-
zorgt de basiskennis van de wet- en
regelgeving voor gezond en veilig wer-
ken op platte daken. Daarna maak je
kennis met het assortiment veiligheids-
producten van Vlutters Tools & Safety.

www.vlutters.nl

Projectadministratie en bewaking
5 november 2020
Nieuwegein
Deze cursus maakt duidelijk hoe je
bouwprojecten financieel moet beheer-
sen. Er wordt gewerkt aan de hand van
concrete projecten en deelnemers kun-
nen eigen voorbeelden inbrengen.

www.bob.nl/opleidingen

Barsten en scheuren
24 november 2020
Online via Zoom
Na het volgen van deze online cursus
ben je (beter) in staat om barsten en
scheuren te herkennen en te kwalifice-
ren. Je kunt diverse oplossingen aanbie-
den voor het ontstane probleem.

www.bouwprofsnederland.nl

Bouwlogistiek
19 januari 2021
Van der Valk Hotel Breukelen
Logistiek is veel meer dan alleen de
inrichting van een bouwplaats.
Professionals Walther Ploos van Amstel
en Ruben Vrijhoef over de kansen, prin-
cipes en ervaringen aangaande slimme
bouwlogistiek.

www.bouwendnederland.nl

BIM in de praktijk
20 januari 2021
Civilion Den Bosch
Het toepassen van BIM levert een hoge-
re efficiency en faalkostenreductie op.
Tegelijkertijd vraagt werken met BIM om
een grote cultuurverandering. In deze
cursus maak je kennis met de ‘zachte’
en de ‘harde’ kant van BIM.

www.civilion.nl

Vakbeurzen
18 – 20 mei 2021 Renovatie/
Monument
12 – 14 oktober 2021 Prefab/Energie
Brabanthallen Den Bosch
De vakbeurzen van 54events – waaron-
der Renovatie, Monument, Prefab en
Energie – zijn verplaatst van oktober
naar nieuwe datums in 2021. Daarmee
slaan deze beurzen het jaar 2020 over.

www.monumentenbeurs.nl

www.renovatiebeurs.nl

www.prefabbeurs.nl

www.vakbeursenergie.nl

Een agenda-item delen?
Mail naar aannemer@eisma.nl

Isoleren 2.0
2 oktober 2020
Van der Valk Hotel Zwolle
Hoe isoleer je op een effectieve manier
met inachtneming van de BENG-regels?
Welke materialen gebruik je, welke lie-
ver niet? En met welke regels uit het
Bouwbesluit krijg je dan te maken? De
antwoorden krijg je in deze cursus.

www.bouwprofsnederland.nl

Schoonbeton in de praktijk
datum en locatie in overleg
Cursus die ingaat op de mogelijkheden
en beperkingen van schoon beton.
Daarnaast krijg je inzicht in hoe te
komen tot het van tevoren afgesproken
resultaat in kwaliteit en uiterlijk.

www.civilion.nl

Offsite International
6 oktober 2020
1931 Congrescentrum
Een nieuw, internationaal congres in
het kader van industrieel en modulair
bouwen en renoveren. Gepresenteerd
door Charles Groenhuijsen.

www.offsiteinternational.com

Optimaal werken met zzp’ers
15 oktober 2020
Van der Valk Hotel Houten
In deze training krijg je de handvatten
om je samenwerking met zzp’ers zo
goed mogelijk te laten verlopen zonder
risico’s op een dienstbetrekking.

www.bouwendnederland.nl

55nr. 5 – September 2020 Aannemer

54-55_agenda.indd 55 21-08-20 14:14

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.