Aannemer 5 – 2021 – pag. 16

Zo kunnen ramen
energie leveren
Ramen – zelfs van triple glas – zijn de zwakste schakels in de schil van een gebouw. Maar bij
een goed ontwerp en juiste keuze van de producten kunnen ze meer energie opleveren dan
ze verliezen, zo laat Clarence Rose (Azimut Bouwbureau) zien.

Tekst Paul Diersen Foto’s en beeld Paul Diersen, Azimut Bouwbureau, KERN

“Het lijkt misschien een wonderlijk verschijnsel dat je met
glas echt warmte kunt produceren. Maar het is geen high-
tech. Sec gezien gaat het om het binnenlaten van de zonne-
energie en deze goed binnenhouden”, zegt Clarence Rose
van Azimut Bouwbureau eind juni in een webinar van Ken-
nisinstituut KERN over dit onderwerp.
Dit spel van binnenlaten van zonne-energie en het kunnen
binnenhouden is afhankelijk van onder meer de kwaliteit
van de isolatie in de gevel, het kozijn, de afstandhouder in

Hoeveel zonne-
energie er binnen
kan komen, wordt

bepaald door de
g-waarde.

het glas en natuurlijk het glas zelf. Belangrijk is dat de zon
goed binnen kan komen. Een goede oriëntatie van ramen
zorgt voor tot wel 50 procent minder energiebehoefte voor
verwarming in de winter. “Energieleverende ramen zijn ook
echt het geheim van het passiefhuis.”
Maar ook bij het glas zelf zitten er al grote verschillen: het
ene triple glas is het andere niet. De isolatiewaarde – Ug –
van isolatieglas varieert van 0,4 tot 0,9 W/m²K. En de
g-waarde, de energiedoorlaatfactor van zonnewarmte, kan
vooral bij drievoudig glas met coating voor een goede isola-
tie, behoorlijk tegenzitten.

g-waarde onderbelicht
Glas reflecteert, maar laat een deel van de op het glas val-
lende zonnewarmte binnen. Hoeveel zonne-energie er bin-
nen kan komen, wordt bepaald door deze g-waarde. Ver-
schillen hierin ontstaan door het glas zelf, dat reflecteert.
Daarnaast hebben de coatings en de gasvulling invloed.
Een hogere g-waarde, bij drievoudig glas, bijvoorbeeld 0,6,
betekent dat er meer energie binnenkomt waarmee een
gebouw kan worden verwarmd.
Die g-waarde is volgens Rose overigens een onderbelicht
kenmerk. “Verkopers communiceren meestal alleen over de

Driedubbel? Triple?
In de volksmond hoor je wel eens de term driedubbel
glas, maar die klopt natuurlijk niet. Driebladig glas
kom je ook tegen, of drievoudig glas, of in het Engels
triple glazing – dit zijn correcte termen. Triple glas is
een populaire mengvorm daarvan.

16 Aannemer nr. 5 – September 2021

GEBOUWSCHIL

16-17-18-19_tripleglas.indd 16 19-08-21 16:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.