Aannemer 5 – 2021 – pag. 17

Ug, de isolatiewaarde. En dan weet je dus maar de helft van
het verhaal.”

Afstandhouders
Tussen de glasplaten zitten dan nog de afstandhouders.
Deze zijn bedoeld om glasplaten op afstand te zetten en
houden, maar zijn ook belangrijk voor de dichting, zodat het
gas in de spouw niet kan ontsnappen.
Afstandhouders zijn veelal nog van aluminium, maar kunst-
stof is beter. Sterker: “Een aluminium afstandhouder is echt
funest om ertussen te zetten”, zegt Rose. “Dat leidt niet
alleen tot energieverlies, maar ook tot condensproblemen

U-waarden, g-waarde en ZTA
Bij kozijnen en glas kom je nogal wat begrippen tegen:
Uw = Isolatiewaarde van het gehele raam.
Ug = U-waarde van het glas.
Uf = U-waarde van het kozijnframe.
Ψg = psi-waarde, de lineaire thermische brug van de
afstandhouder.
g-waarde = zontoetredingsfactor van de beglazing.
Het drukt uit hoeveel warmte-energie van de zon door
het glas naar binnenkomt onder een invalshoek van
90 graden, dus loodrecht op het glas.
ZTA-waarde = zontoetredingsfactor bij een hoek van
45 graden, die in de EPC werd gebruikt. De g-waarde is
internationaal de norm en wordt ook ingevoerd in de
NTA 8800.
Van belang is ook de aanzichtbreedte van het kozijn.
Immers, hoe meer kozijn, hoe minder glas en dus hoe
minder zonnewarmteopwekking.

17nr. 5 – September 2021 Aannemer

16-17-18-19_tripleglas.indd 17 19-08-21 16:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.