Aannemer 5 – 2021 – pag. 18

aan de binnenkant. Omdat je daar op die plek echt het glas
fors afkoelt.”
Een kunststof afstandhouder in het kozijn – ook wel kunst-
stof spacer of thermospacer – betekent een forse verbete-
ring van de psi-waarde en scheelt 3 à 4 kWh per jaar. Een
flinke slok op een borrel in de BENG-1-berekening. Glasleve-
ranciers vragen voor deze kunststof spacers vooralsnog een
marginale meerprijs, bij onze oosterburen is het inmiddels
standaard.

Balans
De crux van het energieleverende raam zit ‘m in het toelaten
van zonne-energie, met een zo hoog mogelijke g-waarde en
zo min mogelijk schaduw, en aan de andere kant het voor-
komen van warmteverlies door het raam door een goede
isolatiewaarde. “Als de zon goed op de gevel staat, wek je
meer energie op dan je door het raam verliest”, zegt Rose.
“Met een pui op het zuiden in een goed geïsoleerd gebouw
kan in hartje winter (bij ongeveer -2 °C) de verwarming uit.
Die paar uur zoninstraling zijn dan genoeg om het gebouw
een etmaal lang op temperatuur te houden.”
De benodigde dikte van de isolatie is daarbij afhankelijk van
onder meer het ontwerp en de compactheid van het
gebouw. Daaraan is goed te rekenen met de nZEB-tool/
PHPP. Balansventilatie met WTW is ook een voorwaarde,
zodat de koude inkomende lucht wordt opgewarmd met de

‘Verschillende soorten glas in een
gebouw kan interessant zijn’

Kunststof spacers –
hier in een kozijn met

HR++-glas – hebben
de voorkeur boven
die van aluminium.

Ja maar, de zomer dan?
Veel zon op het zuiden levert dus veel gratis energie op. Da’s mooi, maar
hoe werkt dit in de zomersituatie? Leidt dit niet tot oververhitting?!
Dat is goed te voorkomen, zegt Rose: “In de zomer staat de zon hoog aan de
hemel, waardoor er minder kracht door de ramen komt. Je kunt dan vol-
staan met een klein overstek op het zuiden, waarmee je de zon buiten
houdt. In de zomer is de zoninstraling op oost en west vele malen hoger,
daar moet je wel voorzieningen treffen.”
Zonwering is vooral van belang aan de oostkant, want door een raam op het
oosten schijnt in de zomer al om 5.00 uur ‘s ochtends horizontaal de zon
naar binnen. “Eenmaal binnen krijg je deze warmte er de hele dag niet meer
uit. Daar heb je dus een goed sluitend screen of raffstore nodig. Op het
westen heb je ’s avonds weliswaar de avondzon, maar dan ga je de nacht in.
Warmte die je van de avondzon binnenkrijgt, kun je met zomernachtventila-
tie weer weg koelen.”

Wintersituatie – veel zonne-energie binnen – versus de zomersituatie.

18 Aannemer nr. 5 – September 2021

GEBOUWSCHIL

16-17-18-19_tripleglas.indd 18 19-08-21 16:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.