Aannemer 5 – 2021 – pag. 19

warmte van de verbruikte lucht. Met ventilatieroosters ver-
liest het gebouw te veel warmte en heb je hoe dan ook veel
meer warmtetoevoer nodig.

Verschillende soorten glas in een gebouw
Rose heeft een aantal RVO-referentiewoningen doorgere-
kend op de effecten van dubbel en triple glas en verschil-
lende g-waarden. “Bij het toepassen van triple glas zijn echt
een aantal ramen energieleverend. Dat zijn er minder in de
situatie met dubbel glas. Per saldo ben je bij dubbel glas
toch meer warmte kwijt dan dat je opwekt.”
Let wel: dit soort onderzoeken zijn per gebouw verschillend.
“Welke g-waarde optimaal is, hangt bijvoorbeeld erg af van
de oriëntatie. Op het noorden heb je niets aan een super-
goede g-waarde. Zontoetreding maakt daar immers niet

zoveel uit. Dan kun je beter kijken naar de isolerende eigen-
schappen van het glas. Bij op het zuiden georiënteerde
ramen daarentegen, kun je heel goed uit de voeten met iets
minder goed isolerende beglazing. Als je de zon maar bin-
nenkrijgt. Verschillende soorten glas in een gebouw, kan dus
ook interessant zijn. Maar hier moet duidelijke communica-
tie over zijn, anders gaat het mis bij de leverancier. Deze
optimalisatie is best complex en niet zomaar vanuit een
tabelletje vast te stellen.”
Adviseurs kunnen hier natuurlijk aan rekenen, zeker de Pas-
siefhuis adviseurs. Naast het bouwfysische rekenprogramma
nZEB-tool/PHPP is het inmiddels ook in de nationale ener-
gieberekening volgens de NTA 8800, de BENG, mogelijk het
effect van de glaseigenschappen gedifferentieerder in beeld
te brengen.

Binnenvallende
zonnewarmte. “Met
een pui op het zuiden
in een goed
geïsoleerd gebouw
kan in hartje winter
(bij ongeveer -2 °C)
de verwarming uit.”

19nr. 5 – September 2021 Aannemer

16-17-18-19_tripleglas.indd 19 19-08-21 16:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.