Aannemer 5 – 2021 – pag. 20

Natte plafonds door
vocht in schouw
Een woningbouwvereniging wordt enkele jaren na een grootscheepse woningrenovatie
overspoeld met klachten over vochtplekken. Die tekenen zich af rondom de schoorsteen in
de woningen. Op de vliering wordt alles duidelijk.

Tekst en foto’s ir. Daan van Kinderen, TechnoConsult

Vier jaar na de renovatie van circa 340 jaren-30-huurwonin-
gen kampen 45 woningen met vochtplekken op het schoor-
steenkanaal. Vreemd, want de schoorstenen zijn voorzien
van nieuwe loodloketten en het metselwerk is gehydrofo-
beerd. De voormalige kanalen zijn buiten gebruik gesteld en
het geheel is afgedicht met een dekplaat en waterdichte
laag. De woningbouwvereniging vraagt TechnoConsult om
raad.

Vochtplekken
De schouw van de schoorsteen loopt door de slaapkamer
op de verdieping. Direct onder het plafond zitten kleine

donkere aftekeningen. De schoorsteen heeft hier lokaal een
verhoogde vochtgraad. Bij inspectie buiten worden geen
bevindingen gedaan die de vochtklachten kunnen verklaren.
De loodafdekkingen en bovenafdichting zijn correct uitge-
voerd en verkeren in goede conditie. De hydrofobering is
effectief: de wateropname door het metselwerk is nihil.
Geen bouwkundige lekkage dus.

Vochtverzadiging
Het onderzoek verplaatst zich naar de vliering onder de
schuine kap. Hier zijn glaswolvlokken op de vloer aange-
bracht. Het geïsoleerde plafond heeft geen dampremmer

20 Aannemer nr. 5 – September 2021

BouwschAde

Er zijn geen gebreken
aan de buitenzijde

van de schoorsteen.

Vochtplekken op de schouw, direct onder het plafond van de slaapkamer.

20-21_schade.indd 20 19-08-21 16:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.