Aannemer 5 – 2021 – pag. 21

aan de warme zijde. Wel is het toegangsluik luchtdicht afge-
werkt. De dakpannen zijn vervangen; het houten dakbeschot
heeft onderdakfolie gekregen. De gemetselde schouw op de
vliering is over de gehele hoogte verhoogd vochtig. De
cementbepleistering op de schouw en delen van de woning-
scheidende wand zijn met vocht verzadigd en beschimmeld.
Ook aan de binnenkant van het schoorsteenkanaal is sprake
van vochtverzadiging. De metalen schouwklep is sterk
gecorrodeerd en de vertinlaag grotendeels uiteengevallen.
Er zit zelfs vocht in de isolatielaag. De oppervlaktetempera-
tuur van de schoorsteen en delen van de wand is verlaagd
tot bijna buitentemperatuur.

Conclusie
Voor alle 45 woningen met schade geldt hetzelfde: de vocht-
plekken zijn het gevolg van vochtverzadiging van de schoor-
steen, ter hoogte van de vliering, veroorzaakt door opper-
vlaktecondensatie. Maar hoe zit dat dan?

Luchtconditie
Gedurende de dag wordt waterdamp vanuit de woning via
de zoldervloer naar de vliering getransporteerd. Die is nau-
welijks geventileerd, waardoor de relatieve luchtvochtigheid
oploopt. Daar past de gemeten temperatuur van circa 14 °C
bij een relatieve luchtvochtigheid van circa 75 procent prima
bij. Het dauwpunt ligt op circa 10 °C. De schoorsteen heeft
door het koude weer een oppervlaktetemperatuur die ruim-
schoots onder het dauwpunt ligt. Raakt de relatief vochtige
lucht het koude vlak van de schoorsteen, dan koelt de lucht

‘Bij honderd procent relatieve
luchtvochtigheid treedt
condensatie op’

verder af, waardoor de luchtvochtigheid stijgt. Bij 100 pro-
cent relatieve luchtvochtigheid treedt condensatie op. Het
overtollige vocht zet zich af op het koude oppervlak van de
schoorsteen.

Vanwege corona zijn huurders meer thuis, zodat de totale
vochtproductie in de woningen gedurende een etmaal is
toegenomen. Er gaat meer waterdamp richting de vliering.
Dat verklaart waarom de problemen zich nu pas openbaren
als zichtbare vochtplekken.

Maatregelen
Alle schoorstenen worden ter hoogte van de vliering voor-
zien van een dunne isolatielaag, om afkoeling tot beneden
het dauwpunt te voorkomen. De bovenzijde van de plafonds
krijgt een dampremmende folie. Die beperkt damptransport
vanuit de woning richting de vliering. Het dakbeschot wordt
voorzien van enkele ventilatieopeningen, zodat vochtige
lucht op de vliering weg kan. Tot slot worden de schoor-
steenkanalen ter hoogte van de zoldervloer inwendig lucht-
dicht afgesloten. Van vochtproblemen is inmiddels geen
sprake meer.

21nr. 5 – September 2021 Aannemer

De schoorsteen en delen van de woningscheidende wand zijn met vocht verzadigd.

De binnenkant van
het schoorsteen­
kanaal: vocht heeft
de vertinlaag
aangetast.

20-21_schade.indd 21 19-08-21 16:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.