Aannemer 5 – 2021 – pag. 25

element zelf goed zijn. Dat hebben we hier niet gedaan
omdat we er pas later mee in aanraking kwamen”, zegt
Ossendrijver.
In februari – toen de eerste gevels van The Cube waren
gerealiseerd – zijn er op de bouw aanvankelijk een aantal
tests uitgevoerd door Luchtdicht.eu om lekkagetrends te
ontdekken in de gevel. Remco Butzelaar van Luchtdicht.eu:
“Die zie je snel terugkomen. In dit geval kwamen de glaslat-
aansluitingen naar voren. Er was hier ook al een waterlek-
test gedaan. Dat was een mooie referentie; ook daar zagen
we het.”
Het euvel: de rubbers zaten niet strak genoeg in de kozijnen,
dus die moesten worden vervangen. Ossendrijver: “Dat is
dus ook heel mooi: wat aanvankelijk nog niet helemaal
goed is, kun je direct verbeteren. Als je moet wachten op de
blowerdoormeting ben je veel verder in het bouwproces.
Dan zit je op slopershoogte en zijn herstelkosten vele malen
hoger.”

Alles meten
Bij de officiële qv;10-meting in mei – die meting is contractu-
eel verplicht – werd een streng appartementen getest en
goed bevonden. Van Wijnen koos er niettemin voor om alle
woningen te checken met ultrasoon. “De officiële water- en
luchtdichtheidstesten zijn verplicht en moeten we zeker
blijven doen, maar ze garanderen niet dat álle gevels goed
zijn. Het hoeft maar bij een half procent van de woningen
fout te gaan – zeg: drie woningen – en je hebt gewoon een
hele grote schadepost. Op deze manier kunnen we controle-

ren of alle gevels goed zijn en dat ook bewijzen richting
opdrachtgever. Dat was voor mij de primaire reden om dit
op deze manier handen en voeten te geven.”
Een onderzocht alternatief was om – voor de zekerheid –
extra af te plakken. “Maar dan kom je op een kostenpost die
een factor 10 tot 20 hoger ligt vergeleken met wat we hier
nu doen. En als Remco ergens een lek zou meten, kunnen
we dat alsnog afplakken. Dan praat je over 300 euro en niet
over 639 maal dat bedrag.”
“Daarnaast speelt natuurlijk – en daar zijn we ons allemaal
misschien nog niet helemaal van bewust – dat die Wet kwa-
liteitsborging straks ook wat gaat betekenen. Het is dan fijn
dat je aan kopers of professionele opdrachtgevers kunt
laten zien: kijk, dit is het plaatje. Dat is het bijkomende
voordeel in de toekomst voor ons als bouwers.”

The Cube in
aanbouw: 639
studentenwoningen
in Utrecht Overvecht.

De meting levert een
foto op van de gevel.
Een rode plek
betekent een
luchtlek.

25nr. 5 – September 2021 Aannemer

22-23-24-25_projectluchtdicht.indd 25 23-08-21 08:42

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.