Aannemer 5 – 2021 – pag. 31

‘ De jongens moesten
goed terechtkomen’
“Heel eerlijk: ik ben wat laat begonnen

met het zoeken naar een opvolger. Ik was
de 65 jaar al gepasseerd. Het kwam wel
in me op, maar heb het altijd voor me
uitgeschoven. Het werk was te leuk! En ik
had de luxe van een kroonprins binnen
de familie niet. Op een gegeven moment
moet je de stap dan toch nemen. Mijn
adviseur – zeer betrokken, zowel tijdens
de onderhandelingen als na de overna-
me – vond Koers Bouwbedrijf. Een
bekende conculega nota bene. We heb-
ben elkaar op werkgebied echter nooit in
de weg gelopen. Het was eerder een
voordeel: je weet een beetje wie je voor
je hebt. De klik was er direct. Ook Koers
is een oer-Rotterdamse onderneming,
werkzaam voor bedrijven én een familie-
bedrijf. Of ik voorwaarden had? Dat de
jongens – twaalf in totaal – goed terecht
zouden komen. Een aantal van hen werk-
te al jaren bij ons. Die wil je wel aan
boord houden. Dat is zeker gebeurd.
Koers staat echt voor zijn mensen. Zaken
als zorgverlof, arbo en veiligheid, alles is
professioneel voor elkaar. De overname
is goed opgepakt en geaccepteerd door
het team. We zijn nog 2,5 jaar in de ver-
trouwde omgeving van het oude pand
blijven zitten. Ik ben nog een aantal uren
per week actief voor de zaak. Alleen de
nieuwe naam is er bijgekomen. Koers
heeft op zijn beurt een schat aan erva-
ring en vakkennis binnengehaald. En een
hofl everancier. Want dat zijn we ten tijde
van de overname geworden. Hierdoor
blijft de naam Gebr. Ouwendijk voor
altijd behouden. Een mooie gedachte.”

KEES OUWENDIJK
Aannemersbedrijf Gebr. Ouwendijk

31nr. 5 – September 2021 Aannemer

28-29-30-31_trend.indd 31 19-08-21 16:25

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.