Aannemer 5 – 2021 – pag. 4

Checklisten
leveranciers helpen
bij uitvoering Wkb
Hoe bouw je straks Wkb-proof? Waar moet je op letten tijdens werkvoorbereiding en
uitvoering? Leveranciers bieden op een nieuw online platform praktische checklisten aan,
waarin de aandachtspunten met betrekking tot hun producten staan aangegeven.

Tekst Paul Diersen Beeld Roto, Ubbink

Het initiatief voor het platform Wkb-checklist.nl komt van
kunststoffabrikant Ubbink (dat onder meer producten voor
dak en installatie levert en al drie van deze documenten
heeft gepubliceerd). Dakramenfabrikant Roto heeft ook al
een checklist online staan en er staan meer leveranciers in
de rij.
Doel: de Wet kwaliteitsborging inzichtelijk en transparant
maken richting aannemers, installateurs en andere verwer-
kers. Antwoord geven op de vraag: waar moet ik nu precies
aan voldoen en wat moet ik vastleggen? “Zie het als een
stappenplan waar rekening mee te houden is wanneer je
onze producten verwerkt”, zegt Hjalmar Bakker, manager key
accounts bij Roto.

Voorbereiding en uitvoering
Wie de checklist van Roto erbij pakt, krijgt als eerste vraag
of er een aanpassing aan de constructie van het dak wordt

gedaan bij het plaatsten van een nieuw dakraam, door mid-
del van een extra spant en/of gording. En zo ja, of dat is
berekend door een constructeur. Bij nee is het antwoord:
‘Snag aanmaken – afstemmen met constructeur en/of
maatregelen beschrijven’.
Volgende vraag: wordt het dakraam geplaatst onder een
hoogte van 0,85 meter en zo ja, wordt er rekening gehouden
met doorvalgevaar en eventueel veiligheidsglas.
Zo is er een aantal punten verzameld onder het kopje voor-
bereiding, gevolgd door een aantal punten die voor een
kwalitatief goede uitvoering moeten zorgen.
De huidige praktijk? “We leggen nu niets vast”, zegt Bakker.
“We weten het niet. In de praktijk komen wij wel regelmatig
problemen tegen met dakramen die lekken of niet door de
qv;10-meting komen. In 99 van de 100 keer blijkt dan dat de
plaatsing niet correct is. In de Nederlandse bouw wordt toch
net wat te veel op snelheid gestuurd, minder op kwaliteit.”

Verbindende factor
Aanjager van het platform is zoals gezegd Ubbink. De Wet
kwaliteitsborging is een ontwikkeling die binnen deze leve-
rancier met beide handen is aangegrepen als kapstok om
bouwers en installateurs op weg te helpen met kennis.
Onder meer met de vorig jaar geïntroduceerde Wkb-services
(advies en optioneel check op de uitvoering) en een website
vol informatie over de op handen zijnde bouwwet.
“Een onderdeel daarin was dat we zelf checklisten zijn gaan
maken”, zegt marketing manager Sander Otten. “We kregen

Wie checkt de checklisten?
De lijsten van zowel Roto als Ubbink zijn gecontroleerd
door kwaliteitsborger PlanGarant, maar daarin zijn
leveranciers vrij. Sander Otten, marketing manager
Ubbink: “Andere producenten zijn zelf verantwoorde-
lijk, maar de checklist moet wel gecontroleerd zijn
door een onafhankelijke kwaliteitsborger. We hebben
geen van allen belang bij slechte checklisten.”

4 Aannemer nr. 5 – September 2021

Uitvoering

04-05_checklisten.indd 4 19-08-21 16:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.