Aannemer 5 – 2021 – pag. 49

49nr. 5 – September 2021 Aannemer

COLUMN

B edrijven in de bouwnijverheid met als roerganger een ondernemer van circa
55 jaar of ouder, worden minder waard.
Schrik je daarvan? Mooi, dan heb ik je
onverdeelde aandacht. Niet elke onder-
nemer is natuurlijk hetzelfde, maar deze
constatering komt niet zomaar even uit
de lucht vallen. We merken het duidelijk
in ons advieswerk.

Dit is er aan de hand.

Er komt een moment dat een onderne-
mer het wel goed vindt hoe zijn onder-
neming draait. Hij zet geen extra stappen
meer; gaat niet verder met nieuwe ont-
wikkelingen. Het resultaat: het bedrijf
gaat ‘achter’ lopen.
Het personeel – al jaren in dienst – heeft
een hoge gemiddelde leeftijd en de
diverse cao-afspraken hebben de perso-
neelskosten vaak aardig opgekrikt. Door
de leeftijd is het noodzakelijk om nieuwe
mensen in dienst te nemen, maar waar
haal je die vandaan?
De opdrachtgevers zijn van ongeveer
dezelfde leeftijd. En dus nemen feitelijk
de personen waarmee meestal zaken
werden gedaan, ook afscheid van het
bedrijfsleven.

Deze ondernemers hebben alle zaken al
een keer meegemaakt. Vaak is dat ten
nadele van de ‘scherpte’ van het bedrijf.
Wat weer zijn invloed heeft op de overige
personeelsleden.

Bij binnenkomst in een bedrijfspand kan
ik vaak al inschatten hoe oud de onder-
nemer is. Aan de hand van de inrichting.
De kleur bruin is in 95 procent van de
situaties goed voor een wat gevorderde
leeftijd. Bij de waardering van bedrijven
gebruiken we een 25-puntensysteem.
Bovengenoemde onderdelen scoren
slechter, waardoor de verkoopbaarheid
en dus de waarde daalt.

Voor de duidelijkheid: 55 jaar is geen vast
gegeven. Je kunt immers niet alle onder-
nemers over één kam scheren. En toch,
we zien het wel terug in de bedrijfsvoe-
ring.

Merk jij dat je twijfelt over normale
beslissingen? Dan is dat het moment dat
de waarde van je bedrijf gaat dalen. Wel-
licht moet je er dan voor kiezen om stap-
pen te gaan ondernemen.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Leeftijd
beïnvloedt
waarde bedrijf

‘Een bruine
inrichting? Dan
heeft de
ondernemer een
wat gevorderde
leeftijd’

49_columnrichard.indd 49 19-08-21 16:29

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.