Aannemer 5 – 2021 – pag. 5

vervolgens heel veel vragen vanuit verschillende hoeken en
dachten: als wij de verbindende factor kunnen zijn tussen
installatie en bouw, waarom zouden we dan ook niet de ver-
bindende factor zijn tussen producenten? An sich hebben
producenten geen rol in de Wkb, behalve dat zij natuurlijk
gebaat zijn bij goed geïnstalleerde producten. Daarmee
bleek ons idee voor de Wkb-checklist ook interessant voor
andere producenten.”
Naast Roto en Ubbink zitten lijsten van producenten zoals
Kingspan, CPG, ATAG, Wienerberger en Brink in de pijplijn. “De

hele installatie en bouw zal hier op den duur in geïnteres-
seerd zijn”, verwacht Otten. “Het is de simpelheid van het
geven van houvast aan de installateur en de bouwer, waarmee
hij kan laten zien dat hij bouwt volgens het Bouwbesluit en
eventuele aanvullende eisen zoals goed en deugdelijk werk.”
De checklisten zijn nu nog alleen in pdf-vorm te downloa-
den, maar Otten ziet in een later stadium koppelingen met
de diverse kwaliteitsborgingsapps ontstaan.

www.wkb-checklist.nl

UBBINK WKB SERVICES

Checklist
Hellend dak

UBBINK WKB SERVICES

Checklist
Ventilatiesysteem C

Omdat kwaliteitscontrole
met de WKB checklist
zo eenvoudig kan zijn.

5nr. 5 – September 2021 Aannemer

04-05_checklisten.indd 5 19-08-21 16:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.